UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Projekt “DANUrB”: Izveštaj sa istraživačkog sastanka i studentske radionice (28-30. jun 2017, Šturovo–Ostrogon)

2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_02

Učesnici istraživačkog sastanka i studentske radionice sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu | Foto © DANUrB

Interreg_DANUrB_logo

“DANUrB” projekt: Izveštaj sa drugog istraživačkog sastanka i studentske radionice
PROSLAVA DUNAVA KROZ KULTURU
Šturovo (Slovačka) – Ostrogon (Mađarska), 28-30. jun 2017.

14 učesnika sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovalo je na drugom istraživačkom sastanku i studentskoj radionici u okviru istraživačkog projekta DANUrB – DANube Urban Brand, finansiranog od strane INTERREG Danube programa prekogranične saradnje 2014-2020. Van.prof. Aleksandra Đukić, istraživač Branislav Antonić, finansijski menadžer Svetlana Tolić i 11 studenata sa I godine Master programa Integralni urbanizam učestvovali su na trodnevnom sastanku krajem juna, organizovanom na tri mesta u Mađarskoj i Slovačkoj.


Povezani  tekstovi:
Izveštaj sa radionice: DANUrB projekat – Strategije održivog razvoja za Podunavlje, (06-10.03.2017, Krems)
Projekt: DANUrB – DANube Urban Brand / Dunav kao urbani brend
Projekt “Learning Economies”: Radionica sa stejkholderima na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, 2017.
Projekt “Learning Economies”: Sastanak radne grupe i metodološka radionica u Rimu, 2016.
Erasmus+ projekat KLABS: Radionica i debata na Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016.


2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_01

Učesnici istraživačkog sastanka i studentske radionice, Šturovo, pogled na Ostrogon, 2017. | Foto © DANUrB

Radionica je počela 28. juna na Univerzitetu za tehnologiju i ekonomiju u Budimpešti (BME), univerzitetu rukovodećeg partnera na celom projektu, gde su održani razgovori o ciljevima istraživanja. 29. jun je međunarodno poznat kao dan Dunava. Učesnici projektnih partnera iz 7 zemalja Austrija, Bugarska, Rumunija, Hrvatska, Srbija, Slovačka i Mađarska) proveli su ovaj i sledeći dan u gradovima-pobratimima, Šturovu (Slovačka) i Ostrogonu (Mađarska), u organizaciji arhitektonskih fakulteta iz Budimpešte i Bratislave i lokalnih partnera.

Glavna tačka ovog sastanka i radionice bila je kultura. Ona nas čini i različitim i jedinstvenim. Ipak, kultura okuplja ljude. Kao deo društvenih odnosa, ona je oličena u različitim oblicima – arhitektonskim spomenicima, tradicijama, običajima, jeziku, hrani, umetnosti, koja na kraju zajednički stvaraju složeni i poseban genius loci od svakog mesta. Mi to često uočimo kao prostu datost, ponekad ne znajući mnogo o njoj.

2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_03
2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_04

Foto © DANUrB

Tačno uočavanje datih kulturnih vrednosti je obuhvaćeno DANUrB istraživačkim projektom. U središtu pažnje ovog sastanka i radionice bile su kulturne vrednosti koje su važne za stvaranje „Kulturne promenade“ – regionalne mreže značajnog kulturnog nasleđa Podunavlja. Ova zanimljiva tema dala je izuzetnu osnovu za sve učesnike da razgovaraju sa ostalim projektnim partnerima, upoznaju široku lepezu zainteresovanih strana iz 7 zemalja-učesnica i intervjuišu lokalne autore kreativnih kulturnih intervencija o tome šta ih je dovelo do stvaranja takvih rešenja u ovim gradovima.

2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_05
2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_06

Foto © DANUrB

11 studenata iz Beograda kao i studenti sa 4 ostala uključena univerziteta takođe su imali priliku da prodiskutuju i uporede svoje radove i pronađu zajedničke ideje i rešenja. Najbolji plakati njihovog rada predstavljeni su duž jednog od mostova u Ostrogonu, sa simboličkim značenjem – svaki most povezuje ljude. Ovako je dati most bio mali prostorni prikaz ove saradnje tokom ovogodišnjeg Dana Dunava u Ostrogonu i Šturovu.

Više o DANUrB projektu:
DANUrB – INTERREG Danube programme: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb
DANUrB – Facebook: www.facebook.com/DANubeUrbanBrand

2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_08
2017_DANUrB_Sturovo-Esztergom_07

Foto © DANUrB