UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Gdansk-University-of-Technology

Politehnički univerzitet u Gdanjsku | Foto © Politechnika Gdańska

U okviru sporazuma sa Arhitektonskim fakultetima Politehničkog univerziteta u Gdanjsku (Politechnika Gdańska) i Univerziteta za primenjene nauke u Sopotu (Sopocka Szkoła Wyższa) – Poljska, čiji je koordinator prof. dr Eva Vaništa Lazarević ispred Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, sprovedene su dve studijske posete nastavnog i nenastavnog osoblja u prvoj polovini maja 2017. godine.

Cilj ovih poseta je bio uspostavljanje bliže saradnje sa fakultetima, pre svega kroz nastavne aktivnosti u kojima je učestvovala prof. dr Eva Vaništa Lazarević (četiri dana nastave na master studijama arhitekture i urbanizma na fakultetima u Gdanjsku i Sopotu), povezivanje sa nastavnim i nenastavnim kadrovima oba fakulteta u cilju promovisanja Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta u Beogradu, razgovora o budućim aktivnostima u okviru ERASMUS+ programa i razgovori sa studentima koji su zainteresovani da kroz program studentske mobilnosti pohađaju nastavu master i doktorskog nivoa na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. U ovim aktivnostima, pored prof. Vanište Lazarević, aktivno su učestvovale i Ivana Đurišić, rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju i komunikacije Arhitektonskog fakulteta i asistent Jelena Marić.

2017_Gdansk-University-of-Technology_Eva-i-Ivana

Ivana Đurišić, Centar za međunarodnu saradnju i komunikacije i prof. dr Eva Vaništa Lazarević sa Arhitektonskog fakulteta u Beogradu, ispred zgrade Politehničkog univerziteta u Gdanjsku | Foto © Jelena Marić

Značajan segment posete predstavljali su i susreti sa studentima Arhitektonskog fakulteta koji borave u Gdanjsku, ostvarujući ERASMUS+ mobilnost u tekućem semestru. Kroz neformalno i prisno druženje sa šestoro studenata ostvaren je uvid u njihove aktivnosti na gostujućem fakultetu kao i u velike mogućnosti koje ERASMUS+ program pruža studentima (putovanja u okolne zemlje, učešća u internacionalnim radionicama i povezivanje sa studentima iz celog sveta). Zadovoljstvo je bilo uveriti se o visokom stepenu integracije naših studenata u sve navedene nastavne i nenastavne aktivnosti a najviše u veoma pozitivnu sliku koju oni ostavljaju predstavljajući Arhitektonski fakultet u Beogradu i Srbiju.

Sopocka-Szkoła-Wyzsza

Univerzitet za primenjene nauke u Sopotu | Foto © Sopocka Szkoła Wyzsza

Rezultati ovih poseta su dugoročni i imaće pozitivan uticaj na internacionalizaciju Arhitektonskog fakulteta u celini:
• Dekan Arhitektonskog fakulteta u Gdanjsku, prof. dr Lucyna Nyka uputila je poziv prof. Evi Vaništa Lazarević da u naredne dve godine bude gostujući profesor (dve nedelje na početku i dve nedelje na kraju svakog semestra);
• očekujemo završetak prijavljivanja naših studenata za ostvarivanje mobilnosti u jesenjem semestru 2017/18 godine – 5 mesta na master programu na Arhitektonskom fakultetu u Sopotu;
• u toku je prijavljivanje studenata Arhitektonskog fakulteta Politehničkog Univerziteta u Gdanjsku za ostvarivanje mobilnosti na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu u toku 2017/18 godine za nivoe master i doktorskih studija;
• početkom juna 2017. godine u posetu Arhitektonskom fakultetu u Beogradu dolazi Dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta primenjenih nauka u Sopotu, prof. dr Grzegorz Peczek sa nastavnim i nenastavnim osobljem.


Povezani tekstovi:
Saradnja Arhitektonskog fakulteta sa Savetom za urbanističko planiranje Abu Dabija i Univerzitetom u Abu Dabiju
Gostovanje u Gdanjsku: prof. dr Eva Vaništa Lazarević
Predavanje: ”Visoke zgrade – Analiza vizuelnog uticaja u 3D modelima grada” – Klara Činska (Klara Czyńska) i Pavel Rubinovič (Paweł Rubinowicz)
Izložba akademske saradnje: “Beogradska škola arhitekture – vizije za Šćećin i Poznanj”


Realizacija ovih programa, potpisivanje sporazuma, koordinacija sa Univerzitetom u Beogradu i univerzitetima u Gdanjsku i Sopotu je trajala više od devet meseci i odvijala se u tesnoj saradnji koordinatorke sporazuma, prof. Eve Vanište Lazarević i Centra za međunarodnu saradnju i komunikacije Arhitektonskog fakulteta u Beogradu.

Gdansk-University-of-Technology_logo

Sopocka-Szkoła-Wyzsza_logo