УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Gdansk-University-of-Technology

Политехнички универзитет у Гдањску | Фото © Politechnika Gdańska

У оквиру споразума са Архитектонским факултетима Политехничког универзитета у Гдањску (Politechnika Gdańska) и Универзитета за примењене науке у Сопоту (Sopocka Szkoła Wyższa) – Пољска, чији је координатор проф. др Ева Ваништа Лазаревић испред Архитектонског факултета у Београду, спроведене су две студијске посете наставног и ненаставног особља у првој половини маја 2017. године.

Циљ ових посета је био успостављање ближе сарадње са факултетима, пре свега кроз наставне активности у којима је учествовала проф. др Ева Ваништа Лазаревић (четири дана наставе на мастер студијама архитектуре и урбанизма на факултетима у Гдањску и Сопоту), повезивање са наставним и ненаставним кадровима оба факултета у циљу промовисања Архитектонског факултета и Универзитета у Београду, разговора о будућим активностима у оквиру ERASMUS+ програма и разговори са студентима који су заинтересовани да кроз програм студентске мобилности похађају наставу мастер и докторског нивоа на Архитектонском факултету у Београду. У овим активностима, поред проф. Ваниште Лазаревић, активно су учествовале и Ивана Ђуришић, руководилац Центра за међународну сарадњу и комуникације Архитектонског факултета и асистент Јелена Марић.

2017_Gdansk-University-of-Technology_Eva-i-Ivana

Ивана Ђуришић, Центар за међународну сарадњу и комуникације и проф. др Ева Ваништа Лазаревић са Архитектонског факултета у Београду, испред зграде Политехничког универзитета у Гдањску | Фото © Јелена Марић

Значајан сегмент посете представљали су и сусрети са студентима Архитектонског факултета који бораве у Гдањску, остварујући ERASMUS+ мобилност у текућем семестру. Кроз неформално и присно дружење са шесторо студената остварен је увид у њихове активности на гостујућем факултету као и у велике могућности које ERASMUS+ програм пружа студентима (путовања у околне земље, учешћа у интернационалним радионицама и повезивање са студентима из целог света). Задовољство је било уверити се о високом степену интеграције наших студената у све наведене наставне и ненаставне активности а највише у веома позитивну слику коју они остављају представљајући Архитектонски факултет у Београду и Србију.

Sopocka-Szkoła-Wyzsza

Универзитет за примењене науке у Сопоту | Фото © Sopocka Szkoła Wyzsza

Резултати ових посета су дугорочни и имаће позитиван утицај на интернационализацију Архитектонског факултета у целини:
• Декан Архитектонског факултета у Гдањску, проф. др Lucyna Nyka упутила је позив проф. Еви Ваништа Лазаревић да у наредне две године буде гостујући професор (две недеље на почетку и две недеље на крају сваког семестра);
• очекујемо завршетак пријављивања наших студената за остваривање мобилности у јесењем семестру 2017/18 године – 5 места на мастер програму на Архитектонском факултету у Сопоту;
• у току је пријављивање студената Архитектонског факултета Политехничког Универзитета у Гдањску за остваривање мобилности на Архитектонском факултету у Београду у току 2017/18 године за нивое мастер и докторских студија;
• почетком јуна 2017. године у посету Архитектонском факултету у Београду долази Декан Архитектонског факултета Универзитета примењених наука у Сопоту, проф. др Grzegorz Peczek са наставним и ненаставним особљем.


Повезани текстови:
Сарадња Архитектонског факултета са Саветом за урбанистичко планирање Абу Дабија и Универзитетом у Абу Дабију
Гостовање у Гдањску: проф. др Ева Ваништа Лазаревић
Предавање: ”Високе зграде – Анализа визуелног утицаја у 3Д моделима града” – Клара Чинска (Klara Czyńska) и Павел Рубинович (Paweł Rubinowicz)
Изложба академске сарадње: “Београдска школа архитектуре – визије за Шћећин и Познањ”


Реализација ових програма, потписивање споразума, координација са Универзитетом у Београду и универзитетима у Гдањску и Сопоту је трајала више од девет месеци и одвијала се у тесној сарадњи координаторке споразума, проф. Еве Ваниште Лазаревић и Центра за међународну сарадњу и комуникације Архитектонског факултета у Београду.

Gdansk-University-of-Technology_logo

Sopocka-Szkoła-Wyzsza_logo