UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Konstruktivni sistemi

Predmet:
OASA-36040 Konstruktivni sistemi
IASA-36040 Konstruktivni sistemi

Termin i raspored
Drugi kolokvijum iz predmeta Konstruktivni sistemi održaće se u subotu, 27. maja 2017. godine sa početkom u 10.00 časova prema sledećem rasporedu:
sala 218 – OASA Prva smena – doc. dr Jelena Milošević
sala 219 – OASA Prva smena – ass. dr Miodrag Grbić
sala 220 – OASA Druga smena – ass. dr Miodrag Grbić
sala 221 – OASA Prva smena – ass. dr Saša Đorđević
sala 222 – OASA Druga smena – ass. dr Saša Đorđević
sala 223 – OASA Prva smena – ass. Neda Džombić
sala 224 – OASA Druga smena – ass. Neda Džombić
sala 226 – OASA Prva smena – ass. Darko Pavićević
sala 227 – OASA Druga smena – ass. Darko Pavićević
sala 228 – OASA Druga smena – doc. dr Jelena Milošević
sala 230 – IASA
sala 235 – IASA

Materija
Kolokvijumom se proverava znanje iz sledećih tematskih jedinica – tiplogija konstruktivnih sistema:
• Konstruktivni sistemi zakrivljenih površi – ljuske;
• Konstruktivni sistemi ravnih površina – nabori;
• Viseće konstrukcije.

Pitanja će biti koncipirana iz materije koja je bila izložena na predavanjima i materije koja je obrađena u udžbeniku – Miodrag Nestorović: Konstruktivni sistemi: principi konstruisanja i oblikovanja, Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007. na stranama 73-136, 137-146, 191-238.

Pitanja će obuhvatati različite aspekte prikaza navedenih tipologija konstruktivnih sistema: razvoj, odlike, klasifikacije, principe konstruisanja i oblikovanja, primenu u kontekstu arhitektonskog projektovanja i realizacije.

Polaganje
Kolokvijum se polaže pisano. Na zadata pitanja se odgovara tekstom i/ili crtežom/skicom. Kolokvijum se isključivo polaže na listovima zadatka koje će podeliti dežurni. Na kolokvijum je potrebno poneti pribor za pisanje i crtanje kao i indeks.

Trajanje
Kolokvijumu traje 90 minuta.

Ocenjivanje
Na kolokvijumu je moguće ostvariti masimalno 25 poena.

Iz kabineta