UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Stipendije za istraživačke boravke za predavače i naučnike na visokoškolskim ustanovama u Nemačkoj 2017/18

DAAD_logo_opt

Nemačka služba za akademsku razmenu – Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD) je raspisala konkurs za istraživačke boravke za predavače i naučnike na visokoškolskim ustanovama u Saveznoj Republici Nemačkoj, u trajanju od jednog do tri meseca, za školsku godinu 2017/18.

Rok za apliciranje:
– 01.05.2017. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine;
– 15.11.2017. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine.

Prijavite se!

DAAD-stipendije_ilustracija_01

Cilj stipendije
DAAD stipendije nude stranim naučnicima mogućnost da istražuju i da se usavršavaju u Nemačkoj. Postoje ponude podrške za različite faze kvalifikacija i stupnjeve u karijeri.

Cilj ovog programa je u prvoj liniji finansiranje kraćih istraživačkih boravaka u cilju razmene iskustava i umrežavanje sa kolegama iz struke.

Ko može da se prijavi?
Naučnici i predavači na univerzitetima koji su po pravilu doktorirali i i koji su zaposleni na visokoškolskim ili naučnim institucijama u Srbiji.

NAPOMENA: Nekadašnji stipendisti fondacije Alexander von Humboldt se mole da se najpre prijave za programe fondacije.

Šta se stipendira?
– istraživački boravci na državnim ili od strane države priznatim univerzitetima ili vanuniverzitetskim istraživačkim institutima u Nemačkoj. Istraživački boravak može da se održi i na različitim gostujućim institutima.
– stipendiranje može da bude odobreno samo jednom u 3 uzastopne godine
– putovanja koja su vezana za učešće na kongresima i predavanjima se ne stipendiraju ovim programom

Trajanje stipendiranja:
– od jednog (1) do tri (3) meseca; o dužini stipendije odlučuje izborna komisija u zavisnosti od projekta kandidata
– stipendija ne može da se produži.

Stipendija obuhvata:
– mesečnu stipendija u visini od 2.000,- € za asistente, predavače, mlađe docente i 2.150,- € za profesore
– dodatak za putne troškove ukoliko troškove ne preuzima matična zemlja kandidata ili neka druga strana
– ostale naknade ne obezbeđuje DAAD

Izbor:
O prijavama odlučuje nezavisna izborna komisija. Centralni kriterijumi su:
– naučna dostignuća kao i publikacije novijeg datuma koje se dokumentuju u biografiji i u listi publikacija
– ubedljiv i dobro isplaniran istraživački projekat

Koji uslovi moraju da se ispune?
– Svi kandidati moraju da budu zaposleni u svojim matičnim zemljama (u Srbiji) na fakultetima ili naučnim institutima.
– Istraživački projekat treba da je usklađen i dogovoren sa institutom-domaćinom iz Nemačke. Za kandidata mora da bude obezbeđeno radno mesto tokom njegovog istraživanja.

Proces aplikacije:
– Aplikacija sledi online preko DAAD Portala. Osim toga jedan (1) primerak “rezimea aplikacije” (“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) kojeg generiše sam portal u PDF-u nakon završene online aplikacije treba da odštampate i pošaljete poštom na traženo mesto.
– Pristup portalu će biti otvoren oko 6 sedmica pre zatvaranja konkursa.

Da bi poslali aplikaciju, odaberite ovaj program u bazi stipendija (https://www.funding-guide.de). Odatle idete na zelenu registarsku kartu “Bewerbung einreichen”/”Submitting an application” a odatle u Portal. Najpre se registrujte u portalu.

Dokumentacija:

1) U DAAD Portalu uneti sledeća dokumenta:

  1. online formular
  2. tabelarni CV (maksimalno 3 stranice)
  3. listu publikacija (maksimalno 3 stranice)
  4. iscrpno predstavljanje istraživačkog projekta (maksimalno 10 stranica)
  5. vremenski i mesni plan (instituti-domaćini) planiranog istraživačkog boravka
  6. pisanu saglasnost domaćina o naučnoj kooperaciji koja se odnosi na istraživački projekat kao i spremnost da se kandidatu obezbedi radno mesto prilikom njegovog boravka

2) Poštom poslati:
– rezime prijave (“Bewerbungszusammenfassung”/”Application summary”) koju portal sam generiše u jedan PDF-dokument nakon završene online aplikacije. Taj dokument odštampati u jednom (1) primerku i poslati na traženo mesto.

Rok za apliciranje

– 01.05.2017. za boravke koji počinju između decembra iste godine i maja naredne godine;
– 15.11.2017. za boravke koji počinju između juna i novembra naredne godine.

Kontakt informacije

Mesto slanja papirne aplikacije
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Belgrad
Kulturabteilung
Neznanog junaka 1a
11040 Beograd

Kontakt i savetovanje:
DAAD Informatini centar Beograd
Cara Uroša 35, Beograd
e-mail: info@daad.rs

DAAD lektori:
Anika Freese
Univerzitet u Beogradu
Filološki fakultet
Odsek za germanistiku
Studentski trg 3, Beograd
e-mail: anika.freese@gmx.net

Dr Ivan Vlassenko
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za germanistiku
Dr Zorana Đinđića 2, Beograd
e-mail: vlassenko.daad@yahoo.de

Saveti za konkurisanje

– Vaša aplikacija se smatra važećom tek ukoliko ste uneli sva tražena dokumenta u DAAD Portal (odeljak 1) i poslali ih poštom (odeljak 2). Za poštu je važeći datum pečata slanja pošiljke

– DAAD Portal se zatvara u 24 h po srednjeevrposkom vremenu poslednjeg dana otvorenog konkursa

– zakasnele ili nepotpune prijave se neće razmatrati. Kandidat je sam odgovoran za potpunost poslate prijave

– Dokumentacija ostaje kod DAAD-a. Podatke kandidata čuva DAAD u skladu sa saveznim zakonom o zaštiti privatnosti sve dokle su neophodni za obradu podataka.

O programu i stipendiji možete da se informišete i savetujete u DAAD Informativnom centru Beograd, kao i kod aktuelnih lektora DAAD u Srbiji.