UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs_za_kratki_istrazivacki_boravak_u_Francuskoj_Maj_2017_thumb

Izvor: Francuski institut u Srbiji

Tehnološki napredak sve više transformiše našu svakodnevnicu i naše delatnosti, menjajući i naš odnos prema svetu. Inovacije koje su prisutne u svim sektorima, od modelovanja, analize i obrade podataka do klaud kompjutinga, predstavljaju pravu revoluciju u našem životu. Povezani predmeti nam omogućavaju bolje rezultate u mnogim oblastima kao što su borba protiv klimatskih promena, ušteda energije, zagađenje vazduha u gradovima. Naše telo čak postaje povezano i informacione i komunikacione tehnologije postaju naši saveznici u oblasti zdravstva, za praćenje hroničnih stanja i prevenciju bolesti kao i za mentalnu i fizičku dobrobit stanovništva.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji u 2017. godini žele da istaknu važnost ove transformacije koju doživljavamo, koja će oblikovati naš način života i u potpunosti promeniti naš život u budućnosti.

Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji odlučili su da dodele nekoliko stipendija kratkog boravka za srpske istraživače koji žele da borave u istraživačkoj laboratoriji u Francuskoj u periodu od 15. juna 2017. do 31. decembra 2017. godine.

1) Ciljna grupa
istraživači svih nivoa koji rade u istraživačkom timu u Srbiji (asistenti, doktoranti, post doktoranti, istraživači, predavači, profesori, informatičari, inženjeri, lekari…).

2) Oblasti istraživanja:
informatičke nauke, inženjerstvo i inovacije, primenjena medicina, e-medicina, nauka i tehnologija životne sredine, robotika, biotehnologija…

Boravak treba da bude u skladu sa istraživanjima u oblasti tehnologije i inovacije u službi stanovništva, koja traže rešenja za sledeće izazove:

  • primena novih informacionih i komunikacionih tehnologija u medicini i za dobrobit stanovništva, praćenje i prevencija bolesti, emancipacija i autonomija bolesnika i osoba sa invaliditetom (primenjena medicina, e-medicina, biotehnologija, robotika, neuronauka, kognitivne nauke, …);
  • primena novih tehnologija za očuvanje klime i životne sredine, pametni i povezani gradovi (ekološki prevoz, povezani predmeti, analiza podataka, ušteda energije, prevencija rizika, održiva poljoprivreda, očuvanje ekosistema…);
  • podrška i ekspertska pomoć pri definisanju javnih politika vezanih za tehnološki razvoj i njegove posledice na društvo u celini (medicina, ekonomija, pravo, političke nauke…).

3) Kriterijumi

Naučna izuzetnost
Prednost imaju kandidati iz istraživačkih ustanova visokog nivoa u Srbiji ili koji su pozvani da borave u nekom istraživačkom centru izuzetnog naučnog kvaliteta u Francuskoj.

Usklađenost kandidature sa prioritetima saradnje
Prednost imaju novi projekti saradnje ili oni koji su tek započeti, ali će trajati duže vreme, projekti sa planiranim zajedničkim učešćem istraživača u evropskim programima (Horizont 2020, Erasmus +, itd.) ili projekti koji su povezani sa institucionalnim rešenjima iz oblasti inovacija.

4) Potrebna dokumentacija

  • formular za istraživački boravak (preuzeti ovde);
  • curriculum-vitae na francuskom (ili engleskom);
  • pozivno pismo istraživačke laboratorije ili univerziteta u Francuskoj.

5) Slanje kandidatura

Kontakt: Vesna Adamović, saradnik za mobilnost
Francuski institut u Srbiji
Zmaj Jovina 11-11 000 Beograd
Tel : (011) 302 36 39
mail : vesna.adamovic@institutfrancais.rs

NB. Konkursna dokumentacija koja se šalje elektronskim putem treba da bude skenirana u jednom PDF fajlu.

Kandidature treba dostaviti lično ili ih poslati običnom ili elektronskom poštom do 17. maja 2017. godine. Nepotpune kandidature i one dospele posle ovog datuma neće se razmatrati.

Kandidati koji budu dobili stipendiju biće obavešteni u junu 2017.

Institut-francais-de-Serbie_opt