UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2017_BG-Praksa

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu poziva studente završnih godina da se prijave za učešće u programu Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA 2017.

BGPRAKSA omogućava studentima da po jedinstvenom modelu obavljaju stručnu praksu u javnim i javnim komunalnim preduzećima, organizacionim jedinicama Gradske uprave, ustanovama kulture i gradskim opštinama i steknu praktična znanja, veštine i relevantno radno iskustvo tokom studija i na taj način unaprede svoje akademsko obrazovanje.

Ove godine u okviru programa otvoreno je ukupno 226 mesta u 16 unutrašnjih organizacionih jedinica Gradske uprave, 14 gradskih preduzeća, 11 ustanova kulture i 3 gradske opštine grada Beograda.

Program BG PRAKSA 2017 realizovaće se kao tromesečna praksa a planirani početak je 15. juni 2017. Svim studentima – polaznicima programa tokom trajanja prakse biće obezbeđena naknada za topli obrok i prevoz i mentorska podrška iz reda zaposlenih u institucijama učesnicama u programu.

Angažovanje u programu nosi i određeni broj dodatnih /nekumulativnih/ ESPB bodova koje fakulteti Univerziteta u Beogradu prepoznaju kao relevantnu vannastavnu aktivnost studenata ili kao obaveznu stručnu praksu.

Konkurs će biti otvoren od 23.marta do 17.aprila 2017.godine i kandidati se mogu prijaviti isključivo elektronskim putem. Prilikom prijavljivanja kandidatima će od dokumentacije biti neophodna skenirana potvrda o redovnom studiranju.

Integralni tekst konkursa (sa detaljima o lokacijama i pozicijama za praksu, opisom posla i uslovima za svaku poziciju) i Vodič kroz konkurs dostupni su na sajtu Centra za razvoj karijere www.razvojkarijere.bg.ac.rs, gde se obavlja prijavljivanje kandidata.

Program Univerzitetska radna praksa – BG PRAKSA realizuje Centar za razvoj karijere Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Gradskom upravom Grada Beograda od 2010. godine. U proteklih sedam godina realizacije preko 1650 studenata sa 26 fakulteta Univerziteta u Beogradu steklo je prvo radno iskustvo u institucijama čiji je osnivač grad.

Spisak pozicija za Arhitektonski fakultet

Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradubroj mesta: 11

SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
Pozicija: Praktikant u Sektoru za izbeglice, interno raseljena lica i migracije – građevinski inženjer ili arhitekta1 mesto

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I GRAĐEVINSKE POSLOVE
Pozicija: Praktikant na poslovima za izdavanja lokacijskih uslova1 mesto
Pozicija: Praktikant na poslovima pripreme i donošenja urbanističkih planova1 mesto

JKP POGREBNE USLUGE
Pozicija: Referent investicionih radova2 mesta

JP DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU BEOGRADA
Pozicija: Stručni saradnik u sektoru za izgradnju, nadzor i visokogradnju1 mesto
Pozicija: Stručni saradnik u sektoru za lokacije, marketing i informatiku2 mesta
Pozicija: Stručni saradnik u sektoru za program i pripremu3 mesta

Informacije

Sve informacije o Univerzitetskoj radnoj praksi BG PRAKSA 2017:
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/bgpraksa/2017

Kontakt:
Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata
Univerzitet u Beogradu
Studentski trg 1, Rektorat
11000 Beograd
tel: 011/3207-419
e-mail: centar@razvojkarijere.bg.ac.rs

2017_BG-Praksa_plakat