UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

KCB_Arh_u_kontekstu_top_o

KCB_latinica-crno

Kulturni centar Beograda,
Galerija Artget, Trg republike 5/I

četvrtak, 09. mart 2017. u 19.00 časova

ARHITEKTURA U KONTEKSTU 3, ciklus predavanja
SVE BOJE ARHITEKTURE

Učestvuju: dr Igor Marić i Ivan Rašković

Igor-Maric_p

dr Igor Marić | Foto © Politika

Dugogodišnja karijera arhitekte Igora Marića obuhvata više polja arhitektonske prakse: učešće na konkursima od diplomiranja do danas; urbanističko planiranje centralnih i prigradskih zona gradova, turističkih i banjskih mesta; bioklimatska arhitektura. Bogati opus ovog arhitekta najbolje se sagledava kroz prikaz realizovanih objekata različite namene koji se kreću od poslovnih i komercijalnih objekata, preko stambenih objekata interpoliranih u gradsko jezgro do objekata Zoo vrta u Beogradu.

Naučno-istraživački rad teče paralelno sa projektovanjem i prati praksu u svim njenim segmentima: teoriji arhitekture, razvoju naselja, banjskom i planinskom turizmu, bioklimatskoj arhitekturi. Od diplomskog projekta do poslednjih realizacija Igor Marić rukovodi se istim sloganom: Kontekst, kontinuitet i identitet.

O njegovom radu, onom što ga pokreće i inspiriše, sa Igorom Marićem razgovaraće van. prof. Ivan Rašković, arhitekta.


Povezani tekstovi:
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 3 – re:a.c.t studio – Grozdana Šišović i Dejan Milanović
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 2 – arh. Radivoje Dinulović
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 2 – arh. Lazar Kuzmanov
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 2 – arh. Zorica Savičić
Razgovor: Arhitektura u kontekstu 2 – dr Svetlana Pejić i Blagota Pešić


Hotel-Hilton-Belgrade_Igor-Maric

dr Igor Marić – Hotel Hilton, ugao ulica Kralja Milana i kralja Milutina, Beograd | © Igor Marić

dr Igor Marić, naučni savetnik (Beograd, 1950)
Arhitekt, bavi se naučnim radom, planiranjem, projektovanjem, edukacijom, publikovanjem. Rođen je u Beogradu 1950. godine gde završava Arhitektonski fakultet, redovne i doktorske studije i na kome je i odbranio doktorusku disertaciju. U toku karijere bio rukovodilac niza urbanističkih planova i autor većeg broja izvedenih objekata. Pored praktičnog rada objavio veliki broj teoretskih radova i tri knjige. Pored profesionalne delatnosti aktivan je u strukovnim udruženjima arhitekata, urbanista i inženjera, piše za stručnu i dnevnu štampu. Predsednik je Udruženja arhitekata Srbije i Predsednik Saveza inženjera i tehničara Srbije. Dobitnik je nagrada na nizu urbanističko-arhitektonskih konkursa i strukovnih priznanja iz oblasti urbanizma i arhitekture kao i Inženjerske komore Srbije za izuzetna dostignuća u struci. Redovni je član Akademije inženjerskih nauka Srbije. Pomoćnik direktora Istituta za arhitekturu i urbanizam Srbije. Pored raznorodnih interesovanja u oblastima kojima se bavi, posebno se posvetio radu na izučavanju bioklimatske arhitekture i odnosa vernakularne i savremene arhitekture Srbije.

Ivan Rašković, arhitekta (Beograd, 1960)
Vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Kao član autorske grupe AGM (sa B. Petrović i N. Jelić) realizovao je preko dvadeset objekata i osvojio nagradu za arhitekturu 27. Salona arhitekture i grada Beograda (2014), tri priznanja Salona arhitekture (1999, 2004. i 2010), nagrade: “Novosti“ (2010), „Ranko Radović“ (2009) i Priznanje trijenala u Nišu. Objavio je dve monografske studije i to: “Tradicija-Tranzicija” (B.Petrović, I.Rašković, 2011) i “Budućnost stanovanja” (B.Petrović, I.Rašković, D.Stojanović, P.Stamenović i D.Dukanac, 2016).

Napomena: Predavanje je vrednovano sa 5 bodova za prijavljene učesnike, odnosno 10 bodova za predavače koji su članovi Komore i uvršćeno u Program obuke kontinuiranog (permanentnog) profesionalnog usavršavanja članova Inženjerske komore Srbije iz oblasti Nacionalnog programa za 2016.godinu.

Suorganizator: Inženjerska komora Srbije