UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje o konkursu za izbor nastavnika objavljenom 24.10.2016. u dnevnom listu “Politika”

Izbor nastavnika i saradnika

10/02/2017

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II,

obaveštava sve zainteresovane o Zaključku Izbornog veća Fakulteta, sa sednice održane dana 06. februara 2017. godine, u vezi sa konkursom za izbor nastavnika na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, za užu naučnu oblast: Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, a koji je bio objavljen u dnevnom listu „Politika“, dana 24. oktobra 2016. godine.

Zaključak Izbornog veća Fakulteta donet na sednici održanoj 06.02.2017. Prilog 1 Zaključku Izbornog veća Fakulteta – 6p. 2396/1 Prilog 2 Zaključku Izbornog veća Fakulteta – 02 6p. 11/1-1 Prilog 3 Zaključku Izbornog veća Fakulteta – 02 6p. 45/1 Prilog 4 Zaključku Izbornog veća Fakulteta – 02 6p. 45/2 Prilog 5 Zaključku Izbornog veća Fakulteta – 02 6p. 45/3