UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Inicijalna objava

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 2

Predmet:
OASA-12080 – Geometrija oblika 2
IASA-12080 – Geometrija oblika 2

1. U školskoj 2016/17. godini, nastava iz predmeta Geometrija oblika 2 počinje u sredu, 22. februara, odnosno petak, 24. februara 2017. godine, saglasno dolenavedenim informacijama.

2. Studenti generacije 2016, u školskoj 2016/2017. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2016/2017. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i detaljniji Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu).

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • sredom, od 17.00-20.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti sa prezimenima: od „MI…“ do „Š…“), i
  • petkom, od 17.00-20.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (studenti sa prezimenima: od „A…“ do „MA…“ ).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2016. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na predmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 2 imaju OBAVEZU da se lično jave Kabinetu radi evidentiranja tekućeg statusa: u sredu, 22. februara 2017. godine u 20.00 sati ili u sredu, 01. marta 2017. godine u 20.00 sati (u terminu redovnih konsultacija).

PRAKTIKUM za svako predavanje/vežbanje dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se on odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta