UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Rok za dostavu prijava radova za 39. Salon arhitekture 2017. produžen je do 23. februara 2017. godine!

SalonArhitekture-Kolaz-Nagradjeni-2016

Muzej primenjene umetnosti iz Beograda poziva sve zainteresovane stvaraoce u oblasti arhitekture da uzmu učešće na 39. Salonu arhitekture koji će se održati od 29. marta do 30. aprila 2017. u galeriji Muzeja primenjene umetnosti. Salon arhitekture organizuje Muzej primenjene umetnosti iz Beograda i predstavlja izložbu radova iz oblasti arhitekture. Izložba Salona je međunarodnog karaktera.

Rok za dostavu prijave radova je 18. februar 2017. godine. Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija, a rezultati selekcije biće poznati autorima do 03. marta 2017. godine.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za sredu, 29. mart 2017. u 19.00 časova. Salon će biti otvoren do 30. aprila 2016. godine.

Savet salona arhitekture objavljuje temu 39. Salona arhitekture pod nazivom “U realnosti!”. Ovogodišnji Salon arhitekture tematizovan je pitanjem prostornog odnosa između arhitekte kao stvaraoca i pojave – realnosti shvaćene kao aktuelna nemogućnost u odnosu na aktuelno stanje stvari u Svetu, ovde i sada. Pridev „realnost“ ovde se razume kao oprostoreno Realno, uvek prisutno kao neka vrsta pukotine – prekida unutar stvaralačkog procesa. Drugim rečima, Realno je neka vrsta osnove za mogućnost arhitekture koje, ujedno, stoji kao njena nemogućnost. Sledstveno tome, kako je pitanje Novog – pitanje mogućnosti nemogućeg, to se na ovogodišnjem Salonu za polaznu tačku uzima Realno, kao sveprisutna aktuelna formalizacija koja stoji naspram novine (promene) i, kao takvo, tesno povezano sa stvaralaštvom i budućnošću.

Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Savet Salona arhitekture:
Aleksandar Bobić, Aleksandar Milojković, Ljiljana Miletić Abramović, Branko Stanojević i Tatjana Stratimirović

Žiri Salona arhitekture:
Duško Filipovski (Grand Prix 38. Salona arhitekture 2016), Nenad Stjepanović, Miroljub Stanković, Maruša Zorec i Irena Videnov

Žiri 39. Salona arhitekture istovremeno je i Selekcioni žiri.


Povezani tekstovi:
Nagrade 38. Salona arhitekture 2016.
Nagrade 37. Salona arhitekture 2015.
Dobitnici nagrada 36. Salona Arhitekture


2015_Moderna_i_Mediteran_book

Grand Prix 38. Salona Arhitekture: Ljiljana Blagojević – ITINERERI: MODERNA I MEDITERAN. Tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića

Propozicije o učešću na 39. Salonu arhitekture:

Pravo izlaganja i učestvovanja u takmičenju za nagrade Salona imaju sva fizička i pravna lica koja profesionalno deluju u oblasti arhitekture, kao i studenti, bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine.

Učesnik na Salonu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na realizaciji Salona, odnosno lice koje je član Saveta Salona kao ni lice koje je član Žirija. Učesnik Salona ne može biti lice koje je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa članom Žirija u periodu od trenutka javnog poziva za Salon do zatvaranja Salona.

U konkurenciji za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i to u sledećim kategorijama:

1. Arhitektura
2. Urbanizam
3. Enterijer
4. Eksperiment i istraživanje
5. Publikacije
6. Arhitektonska kritika
7. Arhitektonska fotografija
Radovi realizovani van teritorije Republike Srbije biće selektovani i vrednovani u kategoriji – Gost Salona.

Van konkurencije za nagrade na Salonu arhitekture radove mogu izlagati profesionalci i studenti i to u kategorijama:
8. Konkursni projekti
9. Studentski radovi

Studenti koji nastupaju sa radovima realizovanim u okviru nastavnih aktivnosti moraju imati preporuku mentora, odnosno rukovodioca nastavnog predmeta u okviru koga su izrađeni radovi.

Na Salonu, po pravilu, mogu biti izloženi radovi navedenih kategorija koji su nastali ili su realizovani u periodu od 2 (dve) godine koje prethode Salonu, pod uslovom da nisu izlagani u istoj kategoriji na prethodnim Salonima arhitekture.

Katalog će biti na srpskom i engleskom jeziku.

2016_Salon-arhitekture_01b

Grand Prix 38. Salona Arhitekture: Duško Filipovski – POSLOVNO‐STAMBENI OBJEKAT, Beograd (ulica Bore Stankovića 17)

Kotizacija za učešće na Salonu se plaća za radove koji su prošli žiriranje i selektovani su za izlaganje. Kotizacija za učešće na Salonu iznosi 6000 RSD i obezbeđuje štampanje i izlaganje jednog rada i dva primerka kataloga. Od 2015. godine Muzej primenjene umetnosti je preuzeo u celosti štampanje radova za izlaganje. Troškovi štampe su uključeni u iznos kotizacije.

Učesnici koji izlažu u kategoriji publikacije, arhitektonska kritika umesto kotizacije ostavljaju Muzeju dva primerka svoje publikacije (knjiga, časopis, tekst). Studenti su oslobođeni kotizacije.

Uplata kotizacije vrši se na žiro račun Muzeja 840 – 503668 – 93 poziv na broj 97 34012017, PIB je 100059779 do 11. marta 2017.

Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada predviđeno je za utorak 29. mart 2016. u 19.00 časova. Žiri će dodeliti GRAND PRIX Salona kao i nagrade po tematskim oblastima (kategorijama).

Prijava radova vršiće se elektronskim putem preko web portala Salona:
www.salonarhitekture.rs

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije Žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen.

• Rok za dostavu prijave radova: 18. februar 2017.
• Rezultati selekcije biće poznati autorima do 3. marta 2017.
• Rok za dostavu materijala za katalog: 11. mart 2017.
• Rok za dostavu materijala za pano: 15. mart 2017.
• Svečano otvaranje Salona, proglašenje i uručenje nagrada: 29. mart 2017. u 19.00 časova.

Svi prijavljeni radovi predmet su selekcije žirija. Broj prijavljenih radova je neograničen.

Kontakt:
mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos
Mioljub Kušić, kustos saradnik

Salon arhitekture
Muzej Primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, 11000 Beograd
tel: 011 / 2626 841; 2626 494;
Email: ljma@mpu.rssalonarh@mpu.rs
Web adrese: www.mpu.rs, www.salonarhitekture.rs

SalonArhitekture_Logo_o