UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-11070 i IASA-11070 – Geometrija oblika 1: Rezultati, uvid i naknadno polaganje kolokvijuma

Obaveštenje

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1

Predmet:
OASA-11070 – Geometrija oblika 1
IASA-11070 – Geometrija oblika 1

Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Geometrija oblika 1 su istaknuti na oglasnoj tabli predmeta u četvrtak, 26. januara 2017. godine.

Uvid u radove sa drugog kolokvijuma biće organizovan zajedno sa uvidom u ispit iz januarskog ispitnog roka. Termin uvida biće naknadno objavljen.

Polaganje naknadnog kolokvijuma/testa biće organizovano u terminu ispita iz predmeta Geometrija oblika 1 u januarskom ispitnom roku u velikom amfiteatru fakulteta.

Iz Kabineta