UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će Jelena Mihajlović, dipl.inž.arh. braniti doktorsku disertaciju:

”Savremeni prostori heterotopija u arhitekturi”,

u četvrtak 29.09.2016. godine u 10.00 sati, u svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.