UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_BETA_Concurs

Pozivamo Vas da posetite izložbu BETA 2016, u okviru Prvog temišvarskog bijenala arhitekture, koju organizuje temišvarski ogranak Udruženja arhitekata Rumunije.

Izložba-konkurs ima za cilj da podrži i promoviše kvalitetnu arhitekturu u svim njenim oblicima. Kao glavni događaj bijenala, zamišljena je kao medij za umrežavanje, kako unutar profesije, tako i između profesije i socio-kulturnog okruženja u kome deluje. Izložba će je otvorena do 26. novembra 2016. godine.

Naši studenti su imali priliku da radove pošalju u tri kategorije – 14. Graduation projects (selektovano ukupno 16 radova – od toga 2 selektovana rada odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu) 15. Architectural visions (selektovano ukupno 15 radova – od toga 1 selektovan rad odbranjen na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu) i 16. Architectural text.

Za izložbu su odabrana 3 diplomska rada odbranjena na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i to radovi sledećih studenata:

U kategoriji Diplomski radovi:
1. Milica Petrović “Zaštitna konstrukcija iznad Rimskih termi u Viminaciumu” , mentor: v.prof. dr Nenad Šekularac, saradnici: Ass.Neda Džombić, i saradnik u nastavi Darko Pavićević (Master završni rad, 2015/16)
2. Luka Pavelka “Kaustična anvelopa”, mentor: dr Vladimir Milenković ,saradnici: Maja Morošan i Dragana Ćirić (Studio projekat 4 – sinteza)

U kategoriji Arhitektonske vizije:
1. Borjan Brankov “Generički grad- grad bez grada”, mentor: arh. Aleksandru Vuja, saradnici: (Master završni rad, 2014/2015)


Povezani tekstovi:
Konkurs: Izložba BETA 2016
Otvoren konkurs za mobilnost unutar CEEPUS mreža
Konkurs: Laserska dolina – Zemlja svetla (Laser Valley — Land of Lights)


2016_BETA_03

Članovi žirija za sve tri kategorije bili su:
1. Ștefan Ghenciulescu – Docent na Univerzitetu Arhitekture i Urbanizma Ion Mincu u Bukureštu, 2. Ivan Kucina – vanredni profesor na Arhitektonskom Fakultetu u Desau -na Anhalt Univerzitetu, 3. Zsolt Vasáros – Narmer Arhitecture Studio; predavač na Arhitektonskom Fakultetu (BME) u Budimpešti.

Lista odabranih finalista konkursa za učešće na izložbi BETA 2016

2016_BETA_04