UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

11/08/2016

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet,
ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd

obaveštava da su doktorska disertacija i izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije pod naslovom ”Primena stakla u materijalizaciji geometrijski kompleksnih formi omotača arhitektonskih objekata” Tatjane Kosić, dipl.inž.arh. dostupne javnosti u elektronskoj verziji na internet stranici a u štampanom obliku u kancelariji 204 fakulteta, 30 dana pre usvajanja izveštaja na Nastavno-naučnom veću, kao i do odbrane disertacije.

Doktorska disertacija: ”Primena stakla u materijalizaciji geometrijski kompleksnih formi omotača arhitektonskih objekata” Izveštaj Komisije o oceni doktorske disertacije: ”Primena stakla u materijalizaciji geometrijski kompleksnih formi omotača arhitektonskih objekata”