UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Moscow-SCAPES-LAB

Izvor: Designed.rs

Moskva predstavlja novu tačku na istraživačkoj mapi SCAPES:LAB koja se gradi od 2009. godine i kroz koju je direktnu saradnju ostvarilo preko hiljadu mladih kolega i studenata arhitekture, planiranja i srodnih disciplina širom brojnih evropskih regiona.

Prvi Moskva.SCAPES:LAB predstavlja program urbane pedagogije koji za cilj ima razumevanje i pravilnu argumentaciju o dominantnim narativima vezanim za glavni grad Ruske Federacije, grad koji zahteva jedno novo čitanje iz ugla Balkana.

Koncem nastojanja SCAPES:LAB-a da znanje proizvodi koristeći i čitajući grad kao kritički i saznajni izvor, Moskva će biti sagledavana u jednogodišnjem istraživačkom ciklusu sastavljenom iz tri faze; uvodne, sa analizom i kreiranjem pregledne vremenske linije razvoja sadašnje Moskve, druge faze koja uključuje i studijsku posetu planiranu za jul 2016. godine te poslednje faze – arhiviranja – u kojoj će biti organizovano nekoliko formata za evaluaciju, radionica, izložbi i diskusija širom Balkana.


Povezani tekstovi:
Serija događaja: Belgrade.SCAPES:LAB / I Think BG
Belgrade Scapes LAB: Publikacija rezultata
Serija događaja: BELGRADE.SCAPES:LAB: 04. – 08.04.2014.


Kroz čitanje grada, sa svim slojevima koji ga čine – život, fizička struktura, ideologija, nasleđe, politika i prateći fenomeni, prakse, izazovi (…) – formira se baza znanja pomoću koje stvaramo tzv. veliku sliku, svako od nas i pojedinačno i zajednički. Moskvu vidimo kao vredan izvor za proizvodnju znanja, grad kroz koji ćemo tražiti odgovore na pitanja koja prepoznamo kao najznačajnija za prvi Moskva.SCAPES:LAB.

Za krovnu temu kandidovan je pojam “Velika slika” (rus. širokiй vzglяd, engl. the big image) a koji će biti istraživan u saradnji sa mladim kolegama i studentima sa Balkana i iz Rusije.

Moscow-SCAPES-LAB_1

Uključite se! Rok za prijavu je 10. maj 2016. godine.

Pregled procesa rada dat je na ovom linku.
Formular za prijavu se nalazi na ovom linku.

ScapesLab na Facebooku-u

*SCAPES:LAB u svom radu ne traži i ne postoji radi finansijke podrške ijedne institucije, fonda i/ili organizacije, ni lokalne ni globalne.
**SCAPES:LAB ne zastupa nijedan poseban interes izvan onog saznajnog i od značaja koji zajednički procenjuju učesnici, pre svega studenti i mlade kolege u zajedničkoj saradnji.

0