УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
KCB_Arh_u_kontekstu_top_o
KCB_latinica-crno

Културни центар Београда,
Галерија Артгет, Трг републике 5/I

Четвртак, 24. март 2016. у 19.00 часова

АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ, циклус предавања
ОД КОНКУРСА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Учествују: Владимир Лојаница, д.и.а и Снежана Ристић, д.и.а.

Девети сусрет у циклусу „Aрхитeктурa у кoнтeксту“ je у виду разговора „ОД КОНКУРСА ДО РЕАЛИЗАЦИЈЕ“ у коме учествују архитекта Владимир Лојаница и модератор Снежана Ристић.

Владимир Лојаница је дипломирао 1995, са највишом оценом и високим просеком, а данас је редовни професор на Архитектонском факултету у Београду. За двадесетак година активне професионалне праксе урадио је у разним ауторским поставама тридесетак награђених архитектонско-урбанистичких конкурса и реализовао петнаестак објеката – од стамбених до пословних, од реконструкције амбасаде Француске у Београду до хотелско – пословног комплекса у Рајићевој улици у Београду у изградњи.

Претпостављало се да ће његов првонаграђени пројекат за архитектонско-урбанистичко решење реконструкције Народног музеја ићи у реализацију, али није. Шта се све догоди од тренутка кад се сазнају резултати конкурса до евентуалне реализације, кад од идејног до главног пројекта прођу године, кад треба ускладити технологију, функцију, нове потребе… Како преговарати са великим инвеститорима, и јесу ли они захтевнији од малих, како преболети одбачене пројекте у које је уложен огроман рад. Има ли у свему томе задовољства. О томе са архитектом Владимиром Лојаницом у Архитектури и контексту.

Напомена: Прeдaвaњe je врeднoвaнo сa 5 бoдoвa зa приjaвљeнe учeсникe, oднoснo 10 бoдoвa зa прeдaвaчe кojи су члaнoви Кoмoрe и увршћeнo у Прoгрaм oбукe кoнтинуирaнoг (пeрмaнeнтнoг) прoфeсиoнaлнoг усaвршaвaњa члaнoвa Инжeњeрскe кoмoрe Србиje из oблaсти Нaциoнaлнoг прoгрaмa зa 2016.гoдину.

Суорганизатор: Инжењерска комора Србије

Vladimir-Lojanica_Narodni-muzej-u-Beogradu

Владимир Лојаница – Реконструкција Народног музеја у Београду, 2010. | Илустрација © проАспект

Vladimir-Lojanica_Hotel-&-trzni-centar-Rajiceva-ul-Beograd;

Владимир Лојаница – Хотел и тржни центар, Рајићева улица, Београд, 1998. | Илустрација © проАспект

Владимир Лојаница (1969), дипломирао је и магистрирао на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, на коме је сада редовни професор и шеф Департмана за архитектуру.

Године 2004. основао је самосталну архитектонску праксу, архитектонски студио проАспект. Редовно и успешно учествује на јавним националним и међународним архитектонским конкурсима на којима је освојио бројне награде. Члан различитих националних струковних удружења и саветодавних тела. Аутор серије пројеката и реализованих објеката у земљи и иностранству. Учествовао на међународним професионалним конгресима и изложбама укључујући и два пута излагање у оквиру националне селекције на Архитектонском бијеналу у Венецији. Објавио радове и текстове у монографијама и професионалним публикацијама. Неколико пута награђиван различитим националним професионалним признањима.

Добитник је Награде Савеза архитеката за најуспешнији изведени објекат за хотел Holliday Inn и Expocentar у Београду као и Награде 37. Салона архитектуре за реализовано дело Винарија Acumincum, Стари Сланкамен.

Vladimir-Lojanica_Stambeno-poslovna-zgrada-ul-T-Koscuskog-Beograd

Владимир Лојаница – Стамбено-пословна зграда, улица Тадеуша Кошћушког, Београд, 2004. | Илустрација © проАспект