UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr

nove-ideje-stare-zgrade_Poster

Konferencija: “New ideas for old buildings – Nove ideje za stare zgrade” održaće se u Beogradu od 22. do 23. februara, u Domu omladine Beograda i Magacinu u Kraljevića Marka. Na konferenciji će biti predstavljene organizacije i projekti iz Srbije, predlozi za unapređenje postojećeg pravnog okvira i mehanizmi za poboljšanje praksi za ustupanje prostora.

Uspešnost jednog društva zavisi od njegove sposobnosti da iskoristi raspoložive resurse. Kada govorimo o upravljanju prostornim resursima, jedan od gorućih problema u Beogradu je nedostatak jasne strategije kako revitalizovati i staviti u namenu neiskorišćene prostore u javnom vlasništvu. S jedne strane, grad i gradske opštine raspolažu velikim brojem praznih prostora, a sa druge postoji veliki broj organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca koji imaju potrebu za prostorom. Pored samog iskorišćavanja postojećih objekata, važno pitanje je i uključivanje građana u donošenje odluka o njihovom najboljem korišćenju.

nove-ideje-stare-zgrade_01

Na konferenciji “Nove ideje za stare zgrade”, koja će se održati od 22. do 23. februara u Magacinu u Kraljevića Marka br.4, Beograd i Domu omladine Beograda, otvorićemo pitanje sudbine neiskorišćenih objekata u javnom vlasništvu kroz seriju radionica, mnoštvo prezentacija i panel diskusija. Govorićemo o dobrim praksama na polju ustupanja prostora kroz saradnju sa institucijama, o ilegalnom osvajanju prostora i njegovom funkcionisanju, ekonomskoj (ne)isplativosti postojećeg modela upravljanja prostorima i načinima za uključivanje građana u donošenje odluka o upravljanju urbanim resursima.

Pored partnera na projektu – opština Ajdovščina i Maribor iz Slovenije, Nikšić iz Crne Gore i Oberhauzena iz Nemačke, Instituta za politike prostora iz Ljubljane, organizacije Ekspedicio iz Kotora, Zelene istre iz Pule, Kitev iz Oberhauzena i Urbanog instituta iz Rige, na konferenciji će biti predstavljene organizacije i projekti iz Srbije, predlozi za unapređenje postojećeg pravnog okvira i mehanizmi za poboljšanje praksi za ustupanje prostora.

Želja nam je da ovom konferencijom pospešimo proces promišljanja i razvijanja novog modela efektivnog korišćenja praznih zgrada u javnom vlasništvu, modela koji bi omogućio veće uključivanje građana u razvoj njihove zajednice.

Prijavite se na radionice putem ovog linka.

nove-ideje-stare-zgrade_02

Tema konferencije: Korišćenje javne imovine

Datumi: 22. – 23. februar 2016. godine
Lokacija: Magacin u Kraljevića Marka br. 4 / Dom omladine Beograda

Program


22. februar 2016. – Magacin, Kraljevića Marka br. 4
12:00 – 16:00 časova: Radionice

 • Novi scenariji za ustupanje prostora u javnom vlasništvu
  Pitanja raspolaganja prostornim resursima u javnom vlasništvu već duže vreme predstavljaju jedan od fokusa rada kolektiva Ministarstvo prostora. Na ovoj radionici razgovaraćemo o predlozima za nove kriterijume, prioritete i procedure za ustupanje prostora u vlasništvu opština i gradova, sa ciljem da zajedničkim snagama dođemo do pravednijeg načina njihovog korišćenja koji bi išli u korist zajednice.
 • Domovi vojske kao potencijal
  Domovi vojske, izgrađeni u velikom broju naših gradova tokom XX veka, bili su pre svega zamišljeni kao društveni domovi, odnosno ustanove koje bi pod jednim krovom okupljale udruženja građana i realizovali programe iz oblasti kulture i rekreacije. Ove kvalitetne građevine i danas predstavljaju veliki potencijal za razvoj kulture u okviru lokalnih zajednica kroz nove načine organizovanja i udruživanja građana.
 • Okrugli sto: Act4City*
  Koncept održivih gradova ima za cilj poboljšanje kvaliteta života u gradovima, uključujući njihovu ekološku, kulturnu, socijalnu i ekonomsku komponentu, ne ostavljajući probleme budućim generacijama. Na ovoj radionici istraživaćemo uloge kreativnog sektora u kreiranju balkanskih gradova.

Održava se u okviru Act4City projekta – Independent cultural actors towards sustainable Balkan cities / Nezavisni kulturni akteri za održive balkanske gradove


23. februar 2016. – Dom omladine Beograda (Amerikana)
16:00 – 17:30 časova: Panel

Ustupanje prostora u javnom vlasništvu – kome, kako i zašto?
Ustupanje nekorišćenih prostora u javnom vlasništvu praksa je koja se dešava u mnogim zemljama regiona i Evrope. Na koji način se odlučuje kome se ustupa prostor, po kojim kriterijumima i prioritetima, ko donosi odluke i kakav model bi najviše odgovarao lokalnim prilikama razgovaraćemo sa donosiocima odluka iz Oberhauzena Ljubljane, Maribora, Ajdovščine, Nikšića, Kotora, Pule, Rige i Beograda.

18:00 – 20:00 časova: Diskusija

Simboli grada – Feel The Gap
Nekada simboli grada, a danas nesposobnošću političke i ekonomske elite da ponudi nova rešenja za njihovu upotrebu, zgrade Beobanke, Generalštaba, Bigza, Geneksa, najvidljiviji su ožiljci na licu Beograda. Dodajmo tome i industrijske komplekse kao što su Svetlost i snaga, Pivnica BIP, Pamučni kombinat, Trudbenik, Rad. Da li je tržište jedino merilo vrednosti ovih objekata, kakav je njihov potencijal, koje su prepreke njihovoj upotrebi i kakav oni imaju društveni značaj?


Facebook stranica događaja.

Događaj je kofinansiran od strane programa Evropa za građane Evropske unije i Balkans Arts and Culture Fund (BACF)