UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MAS Unutrašnja arhitektura 2015/16: Terminski plan prijave u mentorske studije na studijskoj celini Završni rad

Obaveštenje

Master akademske studije Unutrašnja arhitektura 2015/16

Predmet:
MUAD-24023 Master završni rad – AD

Prijavljivanje studenata u mentorske studije na studijskoj celini Završni rad održaće se u ponedeljak, 08. februara 2016. godine u 15 časova u kabinetima mentora.

Prilikom prijave studenti dostavljaju:
• jednu A4 stranicu sa svojim kurikulumom,
• digitalni portfolio u PDF formatu na CD-u i
• izjavu sa motivacionim pismom.

Svaki student može da se prijavi samo kod jednog mentora, što potvrđuje svojom izjavom. Ukoliko se jedan student prijavi kod više mentora biće kažnjen.

Svi mentori objavljuju spiskove studenata i broj slobodnih mesta za svoj master projekat na vratima kabineta u ponedeljak, 08. februara do 20 časova.

Svi mentori dostavljaju u elektronskom obliku spiskove studenata i broj slobodnih mesta za svoj master projekat Redakciji fakultetskog sajta u ponedeljak, 08. februara do 20 časova.

Spiskovi primljenih studenata po studijima i broj slobodnih mesta biće objavljeni na fakultetskom sajtu u utorak, 09. februara do 10 časova.

Studenti koji nisu primljeni kod željenog mentora u prvom krugu konkurišu za preostala upražnjena mestarangiranjem mentora u drugom krugu predajom popunjenog obrasca Studenskoj službi u sredu, 10. februara u 10 sati.

Konačni spiskovi studenata objavljuju se na fakultetskom sajtu u petak, 12. februara 2016.