UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Srpska-nauka-danas_dual

Zadužbina Andrejević poziva autore da pošalju svoje radove za objavljivanje u prvom broju multidisciplinarnog časopisa Srpska nauka danas – Serbian Science Today, koji izlazi iz štampe u martu 2016. godine.

Časopis će izlaziti kvartalno i objavljivaće autorska dela-radove iz svih oblasti nauka:
– naučne radove (originalni naučni rad, monografska studija, pregledni članak i naučna kritika, polemika i osvrt) ;
– rezimee doktorskih disertacija, naučnih studija i naučnih monografija;
– izveštaje sa naučnih kongresa, konferencija i drugih javnih naučnih skupova.

Radove poslati na engleskom ili srpskom jeziku, ćiriličnim pismom, prethodno lektorisane od strane kvalifikovanog lica. Radovi na engleskom jeziku imaju prednost.

Zainteresovani autori se mole da do kraja januara pošalju predlog naslova rada i apstrakt u dužini od 10 do 15 redova, sa 5 do 8 ključnih reči.

Uz apstrakt poslati kratku biografiju (obima do 10 redova), ličnu fotografiju i osnovne podatke (ime, srednje slovo, prezime, godina i mesto rođenja; brojevi mobilnog i fiksnog telefona; adresa stanovanja i imejl adresa; naziv i adresa ustanove (preduzeća), a za penzionere naziv i adresa prethodnog radnog mesta.

Radove za prvi broj Časopisa treba poslati do kraja februara 2015.

Tekst rada i grafički prilozi se pripremaju prema tehničkom uputstvu koje je deo Kriterijuma i pravila za unošenje autorskog dela u izdavački plan časopisa Srpska nauka danas, videti ovde:
http://zandrejevic.rs/wp-content/uploads/2016/01/Kriterijumi-i-pravila-casopis-5.1.2016.pdf

Predloge i radove poslati uredništvu Časopisa elektronskim putem na adresu srpskanaukadanas@gmail.com

Dodatne informacije možete naći na vebadresi: http://zandrejevic.rs/casopis-srpska-nauka-danas/