UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

2016_OIUIG_main

Međunarodna konferencija

Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova
(Preservation and Improvement of Historic Towns)

Sremski Karlovci, 12–13. maj 2016.
Zgrada Magistrata, Trg Branka Radičevića br. 1

Konferencija će ove, 2016. godine, treći put otvoriti aktuelne teme i pitanja u vezi sa očuvanjem i unapređenjem istorijskog grada u uslovima savremenog života. Cilj Konferencije je da odgovornim i profesionalnim promišljanjem tema vezanim za istorijski grad doprinese analizi mesta i uloge istorijskog grada u kontekstu identiteta, socijalnog, kulturnog i ekonomskog razvoja i urbanog područja zajedno sa njegovim prirodnim okruženjem i resursima.

Preciznije tumačenje pojma istorijskog grada kao specifične vrste graditeljskog nasleđa i složenog urbanog organizma i osvetljavanje njegovih bitnih odlika, karaktera, koncepta i značaja doprineće tumačenju istorijskog grada i njegovog očuvanja kao jednog od ključnih pitanja savremene urbane konzervacije, definisanju parametara koji jedan urbani prostor određuju kao istorijski grad i pronalaženju novih zakonskih rešenja u ovoj oblasti. Konferencija je prilika za razmenu mišljenja i unapređenje saradnje relevantnih društvenih činilaca, institucija i pojedinaca sa ciljem postizanja većih efekata na očuvanju, unapređenju i popularizaciji „istorijskih gradova“.

Tematske oblasti

  1. Planska i pravna regulativa
  2. Teorijska i praktična rešenja problema u očuvanju i zaštiti istorijskih gradova
  3. Kulturni predeo
  4. Podizanje nivoa kulturnog turizma
  5. Upravljanje kulturnim dobrima
  6. Potencijal i mogućnosti istorijskih gradova u razvojnim projektima

Pored navedenih tematskih oblasti, Organizacioni odbor Konferencije, ostavlja mogućnost autorima da pripreme svoje stručne/naučne radove i iz drugih oblasti, koje u širem kontekstu mogu da daju doprinos rešavanju problema istorijskog grada.

Zvanični jezici konferencije su srpski i engleski.

Prijava sažetka

Prijava rada mora da sadrži: naslov rada i tematsku oblast, sažetak na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku – do 300 reči, ime i prezime autora, instituciju/ustanovu/firmu i podatke za kontakt. Učesnici koji će rad prezentovati usmeno na engleskom jeziku, dostavljaju prijavu rada i rad samo na engleskom jeziku.

Nakon pregleda ponuđenih prijava radova, autori će biti obavešteni da li je rad prihvaćen i dobiće detaljna uputstva za pripremu i slanje rada.

Formular u prilogu teksta je pripremljen i prilagođen za pisanje sažetka i treba ga poslati do 20. januara 2016. na adresu konferencija21205@gmail.com

Važni datumi

• Rok za dostavu prijave rada/sažetka: 20. januar 2016.
• Obaveštenje da li je rad prihvaćen: 31. januar 2016.
• Rok za predaju rada: 20. mart 2016.
• Obaveštenje o mišljenju recenzenata o radu: 15. april 2016.
• Rok za predaju postera: 20. april 2016.
• Rok za predaju ispravljene, konačne verzije rada: 30. april 2016.
• Rok za predaju prezentacije: 05. maj 2016.

Organizatori konferencije

Organizatori:
Opština Sremski Karlovci
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin (PZZZSK)

Partneri:
Stalna konferencija gradova i opština
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije – IAUS, Beograd
Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu

Prijatelji:
Društvo za negovanje tradicija i razvoj Sremskih Karlovaca

Informacije

Dokumenti na srpskom jeziku:
Formular za prijavu rada Očuvanje i unapređenje istorijskih gradova 2016: Prvi poziv Instrukcije za plaćanje iz Srbije Instrukcije za plaćanje iz inostranstva

Documents in English language:
Abstract Submission Preservation and Improvement of Historic Towns: First Call Payment Instructions

Kontakt osobe:
Katarina Dobrić, Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture,
e-mail: katarina.dobric@pzzzsk.rs
tel: +381 21431211

Gorana Gajinović, Opština Sremski Karlovci
e-mail: urbanizam@sremski-karlovci.org.rs
tel: +381 21 6853034