УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

2016_OIUIG_main

Међународна конференција

Очување и унапређење историјских градова
(Preservation and Improvement of Historic Towns)

Сремски Карловци, 12–13. мај 2016.
Зграда Магистрата, Трг Бранка Радичевића бр. 1

Конференција ће ове, 2016. године, трећи пут отворити актуелне теме и питања у вези са очувањем и унапређењем историјског града у условима савременог живота. Циљ Конференције је да одговорним и професионалним промишљањем тема везаним за историјски град допринесе анализи места и улоге историјског града у контексту идентитета, социјалног, културног и економског развоја и урбаног подручја заједно са његовим природним окружењем и ресурсима.

Прецизније тумачење појма историјског града као специфичне врсте градитељског наслеђа и сложеног урбаног организма и осветљавање његових битних одлика, карактера, концепта и значаја допринеће тумачењу историјског града и његовог очувања као једног од кључних питања савремене урбане конзервације, дефинисању параметара који један урбани простор одређују као историјски град и проналажењу нових законских решења у овој области. Конференција је прилика за размену мишљења и унапређење сарадње релевантних друштвених чинилаца, институција и појединаца са циљем постизања већих ефеката на очувању, унапређењу и популаризацији „историјских градова“.

Тематске области

  1. Планска и правна регулатива
  2. Теоријска и практична решења проблема у очувању и заштити историјских градова
  3. Културни предео
  4. Подизање нивоа културног туризма
  5. Управљање културним добрима
  6. Потенцијал и могућности историјских градова у развојним пројектима

Поред наведених тематских области, Организациони одбор Конференције, оставља могућност ауторима да припреме своје стручне/научне радове и из других области, које у ширем контексту могу да дају допринос решавању проблема историјског града.

Званични језици конференције су српски и енглески.

Пријава сажетка

Пријава рада мора да садржи: наслов рада и тематску област, сажетак на српском језику (писмо ћирилица/латиница) и енглеском језику – до 300 речи, име и презиме аутора, институцију/установу/фирму и податке за контакт. Учесници који ће рад презентовати усмено на енглеском језику, достављају пријаву рада и рад само на енглеском језику.

Након прегледа понуђених пријава радова, аутори ће бити обавештени да ли је рад прихваћен и добиће детаљна упутства за припрему и слање рада.

Формулар у прилогу текста је припремљен и прилагођен за писање сажетка и треба га послати до 20. јануара 2016. на адресу konferencija21205@gmail.com

Важни датуми

• Рок за доставу пријаве рада/сажетка: 20. јануар 2016.
• Обавештење да ли је рад прихваћен: 31. јануар 2016.
• Рок за предају рада: 20. март 2016.
• Обавештење о мишљењу рецензената о раду: 15. април 2016.
• Рок за предају постера: 20. април 2016.
• Рок за предају исправљене, коначне верзије рада: 30. април 2016.
• Рок за предају презентације: 05. мај 2016.

Организатори конференције

Организатори:
Општина Сремски Карловци
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Петроварадин (ПЗЗЗСК)

Партнери:
Стална конференција градова и општина
Институт за архитектуру и урбанизам Србије – IAUS, Београд
Архитектонски факултет Универзитета у Београду

Пријатељи:
Друштво за неговање традиција и развој Сремских Карловаца

Информације

Документи на српском језику:
Формулар за пријаву рада Очување и унапређење историјских градова 2016: Први позив Инструкције за плаћање из Србије Инструкције за плаћање из иностранства

Documents in English language:
Abstract Submission Preservation and Improvement of Historic Towns: First Call Payment Instructions

Контакт особе:
Катарина Добрић, Покрајински завод за заштиту споменика културе,
e-mail: katarina.dobric@pzzzsk.rs
тел: +381 21431211

Горана Гајиновић, Општина Сремски Карловци
e-mail: urbanizam@sremski-karlovci.org.rs
тел: +381 21 6853034