UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
logo_iaeste_small_opt

Obaveštavamo zainteresovane da je organizacija IAESTE raspisala konkurs za slanje studenata tehničkih fakulteta kao i fakulteta prirodnih nauka na STRUČNU PRAKSU U INOSTRANSTVU tokom letnjih meseci 2016. godine, a u trajanju od najmanje šest (6) nedelja. Konkursom su obuhvaćeni studenti svih Univerziteta u Srbiji.

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

– da su studenti koji tokom svog školovanja nisu gubili godinu;
– da im je prosečna ocena od početka studija veća od 7,50;
– da vladaju jednim od sledećih stranih jezika: engleskim, nemačkim ili španskim;
– da nisu stariji od 28 godina.

Pravo na praksu i usavršavanje

Ovim konkursom obuhvaćeni su studenti univerziteta u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Prištini. Sa Univerziteta u Beogradu, pravo da konkurišu za praksu i usavršavanje imaju studenti:

IV godine studija Arhitektonskog fakulteta (I godina Akademskih studija – Master).

Način prijavljivanja

Neophodno je popuniti “on-lajn” prijavu, a zatim predati uverenje o položenim ispitima i podneti indeks na uvid u prostorijama IAESTE-a svakog radnog dana od 11 do 15 časova zaključno sa 18.12.2015. godine.

Napomena:
Za studente koji imaju mogućnost da preko Studentskih servisa svojih fakulteta obezbede spisak položenih ispita sa ocenama neće biti potrebno da, prilikom verifikacije prijave u kancelariji IAESTE-a, dostavljaju uverenja o položenim ispitima.

Kandidati će krajem decembra polagati ispit iz engleskog jezika, u prostorijama IAESTE (Karnegijeva 4, I sprat). Termini i raspored polaganja će biti objavljeni na www.iaeste.ac.rs. Rezultati ispita će biti istaknuti na oglasnoj tabli IAESTE-a po završetku ispita.

Po završetku konkursa fakulteti će, na osnovu prosečne ocene, utvrditi rang liste i dostaviti ih Pododboru IAESTE Beograd do 12.02.2016. godine.

Konkurs-BU-IAESTE-2016