UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Inicijalna objava

Studijska celina:
Geometrija arhitektonske forme 1

Predmet:
OASA-11070 – Geometrija oblika 1
IASA-11070 – Geometrija oblika 1

A) Studenti generacije 2015, u školskoj 2015/2016. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 1 po kurikulumu važećem za školsku 2015/2016. godinu (obavezno pročitati Kurikulum – postavljen na veb-stranici predmeta, kao i Protokol rada na predmetu – postavljen na studentskom veb-portalu)

NASTAVA iz predmeta (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • ponedeljkom, od 14.00-17.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti OASA (trogodišnjeg studijskog programa) – sa brojevima indeksa od 11001/2015 do 11150/2015 i gostujući studenti), i
  • petkom, od 14.00-17.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (preostali studenti OASA generacije 2015 i svi studenti IASA generacije 2015. (petogodišnjeg studijskog programa)).

SVI STUDENTI GENERACIJE 2015. (NA OBA STUDIJSKA PROGRAMA) MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM (GORENAVEDENOM) TERMINU.

B) Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 1, poene sa vežbi ostvaruju polaganjem testa (organizovanog shodno terminskom planu definisanom Kurikulumom/Protokolom rada na predmetu).

Studenti ponovci iz predmeta Geometrija oblika 1, moraju lično da se jave Kabinetu u ponedeljak 05.10.2015. godine u 13.00 sati radi evidentiranja tekućeg statusa.

PRAKTIKUM za svako predavanje/vežbanje dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koje se on odnosi.

Na prvo predavanje obavezno treba poneti sopstveni pribor za crtanje i pisanje.

Iz Kabineta

21. septembar 2015.