UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

OASA-12020 i IASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Vraćanje zapisnika i dodela kataloga

Obaveštenje

Studijska celina:
Istorija moderne

Predmet:
OASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma
IASA-12020 – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Studenti OASA, prema procesu RIBA akreditacije, treba da formiraju elaborat za predmet istorija moderne arhitekture i urbanizma, koji sadrži:

  • odštampan kurikulum predmeta,
  • prvi i drugi kolokvijum,
  • semestralni rad, odnosno pismeni ispit-test.

Studenti treba da donesu svoje elaborate i da ih pokažu na uvid: u četvrtak, 17. septembra 2015, u amfiteatru AF, 12.00-13.00 časova. Studentima koji budu imali kompletiran elaborat, biće vraćeni overeni formulari zapisnika o položenom ispitu (i pismeni ispit-test onima koji su polagali u septembarskim i oktobarskim rokovima). Formular sa upisanim poenima i ocenom studenti treba da prilože u svoj elaborat.

Informacije o dodeli kataloga:

Studentima prve godine osnovnih akademskih studija, koji su učestvovali na izložbi Refleksije: arhitektura Milana Zlokovića, 50 godina kasnije, biće dodeljen po jedan primerak kataloga, brošure objavljene povodom svečanosti obeležavanja 50 godina od smrti profesora arhitekta Milana Zlokovića. Termin i mesto podele kataloga: četvrtak, 17. septembar 2015, amfiteatar AF, 12.00-13.00 časova.

Iz Kabineta