УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
2015_Beograd
COST_SmartEnergyRegions_o

Летња школа за младе истраживаче /
ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП УНАПРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИХ СТАНОВА

Летња школа за младе истраживаче „Интегрални приступ унапређењу постојећих станова“ одржана је од 20-23. априла 2015. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду, који је био локални организатор. Подручје истраживања било је подручје Београда, конкретно суседство на Новом Београду – Блок 21. Проф. др Александра Крстић-Фурунџић и проф. др Александра Ђукић биле су организатори у име Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Сарадници у организацији летње школе били су: Милица Вујошевић, Тијана Војновић Ћалић и Бранислав Антонић, студенти докторских студија на Архитектонском факултету.

Летња школа је организована као део европског истраживачког пројекта COST Akcije TU1104 “Smart Energy Regions”. Главни циљ летње школе је да понуди прилику да се сагледа како осавремењавање суседстава може допринети енергетском и амбијенталном унапређењу регије у различитом контексту, као и да омогући сарадњу свих учесника из различитих делова Европе.

Резултати летње школе приказани су на скупу еминентних стручњака – чланова COST Akcije TU1104 “Smart Energy Regions”, који је одржан 23-24. априла 2015. године на Архитектонском факултету Универзитета у Београду.

Више информација о летњој школи:
ИНТЕГРАЛНИ ПРИСТУП УНАПРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИХ СТАНОВА

Више информација о пројекту Smart Energy Regions:
TUD COST ACTION TU1104, 2012 – 2016.
COST Action TU1104 – Smart Energy Regions
www.smart-er.eu