UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

MASA-12020-01: Istorija i teorija 2 – Savremena teorija arhitekture: Junski ispitni rok

Obaveštenje

Predmet:
MASA-12020-01: ISTORIJA I TEORIJA 2: SAVREMENA TEORIJA ARHITEKTURE 2015.

Termin polaganja ispita iz predmeta Savremena teorija arhitekture odlaže se jer pada u dan nedelju, za ponedeljak 29. juna 2015, 12.00h.
Ispit će biti održan u sali 254.

Ispit se polaže predajom elaborata koji sadrži sve radove studenata koji su urađeni u okviru zadataka tokom semestra.
Radovi treba da budu odštampani na formatu A4, i povezani u posebnu svesku.

U elaboratu na kraju staviti ispitni rad:
„Analiza dela Milana Zlokovića”
– A4 kopija rada koji je predat za izložbu, odnosno ako nije predat tada, treba da bude urađen za ispit.
Dodatno, za ispit je potrebno napisati obrazloženje rada, u formi:
– ime i prezime ili imena i prezimena (uz br. indeksa) ako je grupni rad;
– naslov;
– tekst obrazloženja sa iznetim polazištima, idejom, principima i metodom analize i zaključkom šta je analizom pokazano, uz navođenje referenci i izvora (250/500 reči);
– 3 do 5 ključnih reči.

Informacije o procesu RIBA akreditacije:
Studenti, osim elaborata, predaju i po dva primerka formulara zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Savremena teorija arhitekture, sa upisanim imenom i prezimenom i brojem indeksa. Formular je objavljen na stranici predmeta na sajtu Arhitektonskog fakulteta.
U konačni elaborat predmeta, za proces RIBA akreditacije, osim navedenog treba da bude priložen i zapisnik o polaganju ispita, kada bude vraćen, kao i odštampan kurikulum predmeta.

Iz Kabineta

0