УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Предмет:
МАСА-12020-01: ИСТОРИЈА И ТЕОРИЈА 2: САВРЕМЕНА ТЕОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ 2015.

Термин полагања испита из предмета Савремена теорија архитектуре одлаже се јер пада у дан недељу, за понедељак 29. јуна 2015, 12.00h.
Испит ће бити одржан у сали 254.

Испит се полаже предајом елабората који садржи све радове студената који су урађени у оквиру задатака током семестра.
Радови треба да буду одштампани на формату А4, и повезани у посебну свеску.

У елаборату на крају ставити испитни рад:
„Анализа дела Милана Злоковића”
– А4 копија рада који је предат за изложбу, односно ако није предат тада, треба да буде урађен за испит.
Додатно, за испит је потребно написати образложење рада, у форми:
– име и презиме или имена и презимена (уз бр. индекса) ако је групни рад;
– наслов;
– текст образложења са изнетим полазиштима, идејом, принципима и методом анализе и закључком шта је анализом показано, уз навођење референци и извора (250/500 речи);
– 3 до 5 кључних речи.

Информације о процесу RIBA акредитације:
Студенти, осим елабората, предају и по два примерка формулара записника о полагању испита из предмета Савремена теорија архитектуре, са уписаним именом и презименом и бројем индекса. Формулар је објављен на страници предмета на сајту Архитектонског факултета.
У коначни елаборат предмета, за процес RIBA акредитације, осим наведеног треба да буде приложен и записник о полагању испита, када буде враћен, као и одштампан курикулум предмета.

Из Кабинета