UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Uvod u arhitekturu i umetnost

Predmet:
OASA-11022 – Arhitektura danas
IASA-11022 – Arhitektura danas

Ispit iz predmeta Arhitektura danas u junskom ispitnom roku polaže se predajom rada na cd-u.
Termin i mesto održavanja ispita: ponedeljak, 25. maja 2015, 10.00h, kabinet 234.

Napomene:

  • studenti OASA 2014-2015, koji prvi put polažu ispit, i ako do sada to nisu učinili, treba da na ispit donesu na uvid kompletan elaborat za studijsku celinu Uvod u arhitekturu i umetnost i da predaju 2 primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas;
  • studenti OASA 2014-2015, koji poništavaju ispit, treba da donesu 2 primerka formulara zapisnika o polaganju ispita Arhitektura danas. Prema statutu AF, poništavanje ispita je moguće samo u prvom sledećem roku po dobijanju pozitivne ocene;
  • na formularu zapisnika o polaganju ispita studenti treba da upišu svoje ime i prezime i broj indeksa. Formular se može preuzeti na stranici predmeta Arhitektura danas 2014-2015 na sajtu Arhitektonskog fakulteta ili na Akademskoj mreži Srbije);
  • uputstvo za izradu ispitne prezentacije iz predmeta Arhitektura danas u junskom roku isto je kao za januarski i aprilski rok i nalazi se na stranici predmeta na Akademskoj mreži Srbije;
  • na cd-u s ispitnom prezentacijom, treba upisati ime i prezime i broj indeksa studenta, naziv predmeta, kao i ime i prezime, titulu i zvanje predmetnog nastavnika.

iz Kabineta