UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Godišnje nagrade Privredne komore Beograda osvojili autori sa Arhitektonskog fakulteta

2015_PKB-Nagrada_01_o
MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet | prof. Branko Pavić i doc. Budimir Sudimac

Godišnja nagrada Privredne komore Beograda za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja za 2013/2014. godinu.

U kategoriji Dizajnerskih rešenja, Godišnjom nagradom Privredne komore Beograda nagrađen je „MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet“ autora prof. Branka Pavića i doc. Budimira Sudimca, ostvaren u 2013/2014. godini.

„MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet“ predstavlja skup sklopivih elemenata za sastavljanje mobilne bašte po principu „uradi sam“. Razvijen je kao rezultat istraživanja u okviru dva studijska predmeta Arhitektonskog fakulteta u Beogradu: Likovne forme i Urbana oaza koji pružaju mogućnost sadejstva umetničkih i naučnih disciplina. Rezultat istraživanja je realizovani prototip koji koristi poznate, pojednostavljene tehnologije za izradu vertikalnih bašti a inovativnost se ogleda u njihovoj kombinaciji sa likovnim umetnostima i njihovoj primeni.

Princip „uradi sam“ na kojem je zasnovan dizajn samog kompleta omogućava svim učesnicima u nastavnom procesu da samostalno upravljaju procesom instalacije i održavanja vertikalne bašte na način primeren i optimizovan konkretnim uslovima u kojima se primena sprovodi (u enterijeru ili eksterijeru).

Razvijan za primenu u osnovnim školama i socijalnim ustanovama za brigu o deci bez roditeljskog staranja, „MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet“ će doprineti omasovljavanju ekološke pismenosti i vizuelne kulture kod najmlađe populacije.

Projektni tim „MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet“ čine pored autora prof. Branko Pavića i doc. Budimira Sudimaca i saradnik Ivana Đurišić (Arhitektonski fakultet), uz podršku Dragana Protića (grupa ŠKART).

2015_PKB-Nagrada_02_o
MOJA PRVA BAŠTA – edukativno didaktički komplet | prof. Branko Pavić i doc. Budimir Sudimac

U kategoriji najboljih doktorskih disertacija, magistarskih teza, master i diplomskih radova, Godišnjom nagradom Privredne komore Beograda nagrađen je magistarski rad „Destabilizovana arhitektura i efemernost arhitektonskog projekta“ autorke Maše Bratuše (mentor: doc dr Vladimir Milenković).

Takođe, u kategoriji najboljih doktorskih disertacija, magistarskih teza, master i diplomskih radova, Godišnjom nagradom Privredne komore Beograda nagrađen je master rad „ALUVION“ studenta Petra Sazdanovića, nastao u okviru kursa M9.2 NOVI GRADSKI EPICENTAR – višenamenski gradski kompleks kulture (nastavnik: prof. Dejan Miljković).

Godišnje nagrade Privredne komore Beograda biće uručene na svečanoj ceremoniji u Skupštini grada, u četvrtak 26. marta 2015. godine u 18.00 časova.

Privredna komora Beograda tradicionalno dodeljuje Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske/završne radove, najbolje pronalaske, dizajnerska rešenja i tehnička unapređenja, radi što kvalitetnijeg i uspešnijeg povezivanja privrede i nauke i afirmisanja pronalazačkih, dizajnerskih i inovatorskih  rešenja primenljivih u privredi.

Godišnju nagradu za najbolje doktorske disertacije, magistarske teze, master i diplomske radove Privredna komora Beograda dodeljuje od 1968. godine.

Tradicionalno, počev od 1975. godine, Privredna komora Beograda dodeljuje i Godišnju nagradu za najbolje pronalaske i tehnička unapređenja.

Godine 1984. Godišnju nagradu Privredna komora Beograda dodeljuje i za najbolja rešenja u oblasti dizajna (industrijsko oblikovanje, grafički dizajn, vizuelne komunikacije, ergonomske i marketinške dizajnerske inovacije) za oblast privrede.

2015_PKB-Nagrada_03_o
ALUVION, master rad | Petar Sazdanović