UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Odbrana doktorske disertacije

Obaveštenje

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet obaveštava sve zainteresovane da će mr Radivoj Solarov, dipl.građ.inž. braniti doktorsku disertaciju:

Prilog teoriji sprezanja drvenih lameliranih nosača karbonskim vlaknima“,

u sredu 24.12.2014. godine u 12,00 sati, u Svečanoj sali Arhitektonskog fakulteta (sala 200), Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 73, drugi sprat.