UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
8-ex-yu_opt

Predavanja

Pod pokroviteljstvom Visoke turističke škole strukovnih studija, a u organizaciji Nacionalne galerije Beograd i Nataše Brkić organizovan je 8. EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU, a izložba ovog konkursa otvorena je 4. decembra u Nacionalnoj galeriji.

Tokom trajanja ove izložbe, od 4. decembra 2014. do 13.januara 2015.  grafičari će održati 8 predavanja, tribina i razgovora na temu GRAFIKA, POSEBNA VRSTA INTELIGENCIJE.

Ovaj program je nastao spontano kao sastavni deo izložbe 8. EX YU konkursa za grafiku. Naši eminentni grafičari predstaviće svoje stavove o grafičkoj umetnosti. Kroz različitosti njihovih pristupa grafici otvaraju se mogućnosti diskusija osmišljenih kao deo ovog programa. U njima će aktivno učestvovati profesori i studenti FLU, FPU, Arhitektonskog fakulteta, VTŠSS…

U okviru ovog programa, jedno od predavanja će održati arh. Vladimir Parežanin, asistent na Departmanu za arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu. Predavanje pod imenom “Iskušenja digital printa-a” će se održati u subotu, 13. decembra u 19h, u Nacionalnoj galeriji. Ulaz je slobodan.

Program predavanja

petak, 5. decembar u 19h
Gordana Petrović, redovni profesor grafike na FPU u Beogradu
“Neprolaznost originalne ručne štampe”

ponedeljak, 8.decembar u 19h
dr Bojan Otašević , profesor na FILUM u Kragujevcu
“Inovacija u tehnici algrafije”

četvrtak, 11. decembar u 19h
mr Lazar Marković, direktor galerije Rajko Mamuzić u Novom Sadu
“Fidbek savremenih medija i grafike”

subota, 13. decembar u 19h
mr Vladimir Parežanin, asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu
“Iskušenja digital printa-a”

sreda, 17. decembar u 19h
mr Miloš Đorđević
“Fatalna sudbina grafike”

utorak, 23. decembar u 19h
mr Biljana Vuković, redovni profesor grafike na FLU u Beogradu,
i mr Suzana Vučković, docent na Fakultetu umetnosti iz Prištine u Zvečanu
“O drugom međunarodnom trijenalu grafike… i međunarodnoj saradnji grafičara”

petak, 9. januar, u 19h
mr Željko Đurović, vanredni profesor FILUM,Kragujevac i
Vesna Todorović, istoričarka umetnosti i likovi kritičar
“Srednji ton MEZZOTINTO”

ponedeljak, 12. januar u 19h
mr Tamara Pajković, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja u Beogradu
“Grafika između umeća i umetnosti”

Informacije

Više informacija o 8. EX-YU konkursu za grafiku:
Visoka turistička škola strukovnih studija
Nacionalna galerija Beograd

8-ex-yu_thumb_opt