UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Obaveštenje

Studijska celina:
Prostor i oblik

Predmet:
OASA-11011 i IASA-11011 – Prostor i oblik 2014/15

Mesto i vreme:
Barutana, u četvrtak, 13. novembra u 16:30 časova

Radionica 02: PARALAKSA – PROSTOR I/ILI OBLIK U 1:1

Radionica se bavi ispitivanjem neopipljivog sadržaja prostora kroz konstruisanje alata za njegovo formalno pojavljivanje.

Zadatak
Upotrebom materijala različitih gradivnih svojstava izrađuju se modeli maksimalih dimenzija 750h750mm, koji će predstavljati sočivo (gobo) za propuštanje i prelamanje svetla. Određivanjem položaja reflektora i štelovanjem konstruisanog modela, iscrtavamo prostornu sliku /projekciju/ o pojavnosti energije i atmosferskog sadržaja prostora.

Ciljevi i metod rada
Proizvod radionice sačinjava komplet koji se sastoji iz jednog analognog modela i seta fotografija koje dokumentuju prolazni karakter predstave o objektu. Cilj je da se ispita potencijal građenja prostora razgrađivanjem oblika, te da se na taj način uvede tema podzemnog skloništa kao topografije vazduha i svetla.

Rezultat radionice
Paralaksa predstavlja izmeštanje, razliku u prividnom položaju objekta posmatranog sa dve različite tačke. Uvođenjem otklona između struktuiranja fizičkih modela i ravni njihovog prevođenja u imaginarno i privremeno, oslobađamo se zakonitosti materijalnog, premeštajući domen svog delovanja iz objekta u fenomen.

201415_Prostor_i_oblik_Radionica_2_Podzemno_skloniste
FOTO: Olafur Eliasson. Round Rainbow, 2005.

Napomena

Radionica je otvorena za učešće svih studenata našeg fakulteta, koji svoju prijavu samo treba da pošalju na adresu prostor.oblik@gmail.com

Potrebno je poneti baterijsku lampu i pločaste i linijske komade materijala različitih svojstava u pogledu propuštanja i prelamanja svetlosti (štamparski lim, plastične folije, platna, perforirani paneli i slično). Imati u vidu tokom odabira materijala okvirnu dimenziju makete od 750mm. Takođe, razmisliti o načinima struktuiranja modela i ukrućivanja njegovih segmenata spojevima (štipaljke, heftalice, kanapi, strune i slično).
Radionica će se održati u popodnevnim satima, te je preporučeno da se obučete toplo i udobno za rad unutra i napolju.

Radionica će biti održana u Barutani u četvrtak, 13. novembra u 16:30 časova.

Organizacija: Stefan Stojanović, Nikola Andonov, Olga Lazarević, Aleksandar Ristović, Milan Dragić, studenti doktorskih studija

OASA-11040 i IASA-11040 Radionica 2 – PARALAKSA – PROSTOR I/ILI OBLIK U 1:1