УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Студијска целина: Простор и облик Date: 22/10/2014
Reg-Butler_The-Unknown-Political-Prisoner_o
Reg Butler – The Unknown Political Prisoner

Студијска целина: Простор и облик

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
01. ОАСА-11011 и ИАСА-11011: Простор и облик – 2014/15

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 1. семестар Основних академских студија Архитектура и Интегрисаних основних и мастер академских студија архитектуре 2014/15.

БРОЈ КРЕДИТА: 8 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Предавања: уторак, 10:00-12:00 часова.
Вежбе: уторак, 12:00-16:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана елабората – портфолија):
Уторак, 20. јануар 2015. у 10:00 часова (биће накнадно потврђено).

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
Први колоквијум: седма недеља наставе / уторак 04. новембар 2014. у термину вежби.
Други колоквијум: дванаеста недеља наставе / уторак 09. децембар 2014. у термину вежби.

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
У договору са предметним асистентом.

БРОЈ КАБИНЕТА: 345

ЕМАИЛ:
prostor.oblik@gmail.com
strati@gmail.com

ОПИС ПРЕДМЕТА:
Обавезни предмет на коме се истражују идеје о односу простора и облика, испитују основни елементи структуре архитектонског простора, изграђују простори и ситуације, пројектују сопствена средстава за рад у задатом оквиру – као припрема основе одговарајућих знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио пројекту.

ТЕМАТСКЕ ЦЕЛИНЕ:
01-06 недеља: Анатомија простора
Анатомија простора посвећена је растављању препознатљивог предмета архитектуре и његовој поновној изградњи у форми отворене архитектонске структуре.

07-11 недеља: Материја и жеља
Тежиште семестра посвећено је читању фундаменталне тријаде архитектуре utilitas, venustas, firmitas, и њиховој савременој контекстуализацији из угла емпатије и опажајно одговорне свести.

12-15 недеља: Примењена геометрија
На крају семестра студенти уче да доносе суд о могућим последицама свог пројекта, испровоцирани да реагују на културни контекст у коме настаје њихова архитектура.

РУКОВОДИЛАЦ СТУДИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ, РУКОВОДИЛАЦ ПРЕДМЕТА:
арх. Милан Ђурић, ванредни професор

КООРДИНАТОР:
мр Татјана Стратимировић, асистент

ВЕЖБЕ У СТУДИЈУ:
арх. Јелена Богосављевић, асистент
арх. Снежана Веснић
арх. Милена Делевић Грбић, асистент
арх. Милош Ђурасиновић, асистент
арх. Наташа Јанковић, истраживач приправник
арх. Ксенија Пантовић, асистент
арх. Невена Поледица
арх. Ивана Ракоњац, асистент
арх. Владан Стевовић, асистент
арх. Јелена Трајковић Ристић, асистент
арх. Драгана Ћирић, асистент
арх. Анђелка Ћировић, асистент
арх. Милутин Церовић, асистент
арх. Весна Мила Чолић Дамјановић

ПРЕДАВАЧИ:
мр Милена Кордић, асистент
др Владимир Миленковић, доцент
др Ђорђе Стојановић, доцент

РАДИОНИЦЕ:
арх. Давор Ереш, асистент
мр Иван Куцина
арх. Јелена Митровић, асистент
арх. Павле Стаменовић, асистент

ИСПИТНА КОМИСИЈА:
арх. Зоран Абадић, доцент
др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор
арх. Александру Вуја, ванредни професор
мр Милан Вујовић, ванредни професор
арх. Милан Ђурић, ванредни професор
арх. Зоран Лазовић, редовни професор
арх. Дејан Милетић, ванредни професор
др Марија Милинковић, доцент
арх. Милош Ненадовић, доцент
др Ана Никезић, доцент
арх. Иван Рашковић, ванредни професор
др Ђорђе Стојановић, доцент
арх. Весна Цагић-Милошевић, доцент

Prostor-i-oblik_bogdan_brdar
I колоквијум | Фото: Богдан Брдар

Упутство

ЦИЉ НАСТАВЕ:
Истраживање идеја о односу простора и облика, испитивање основних елемената структуре архитектонског простора, изградња простора и ситуација, пројектовање сопствених средстава за рад у задатом оквиру. Покретање развоја концептуалних способности и припремање основе одговарајућих знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио пројекту.
Језгро премета чини препознавање и разумевање архитектонских просторних елемената, уочавање њихових међусобних односа и односа са окружењем, и сходно томе увежбаност за стварање замисли архитектонских објеката, структура и система на почетном нивоу.

ТЕОРИЈСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА:
Теоријска настава отвара увид у природу архитектонског стварања, смештеног у савремени пројектантски контекст. Сама настава је груписана у 3 подцелине са 3 пројектна задатка, који се баве структуром архитектонског простора, његовом тектоником и културним контекстом у коме настаје.
Теоријску наставу прате обавезни текстови, који омогућавају студентима да на почетном нивоу развију способност сопствене аргументације кроз праксу читања.
Практична настава се одвија у форми отвореног студија, где се ради 7 пројектантских вежби у медију архитектонског модела. Тема задатака није пројектовање предмета, већ уобличавање системапросторних односа, а њихови програми су изведени из свакодневних и блиских ситуација.
Рад на макетама прате радионице које омогућавају студентима да брзо схвате основне технике третмана материјала у процесу израде архитектонског модела.
Уз помоћ фотографије, подстиче се аналитичко посматрање и разумевање сопственог рада.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Учење кроз пројекат, радионице, вежбе, групне дискусије, предавања и изложбу.

Prostor-i-oblik_nikola_maravic
I колоквијум | Фото: Никола Маравић

Обавезно читање

Обавезно читање – кратки тематски текстови

Централна намера овог дела курса је да се на почетном нивоу студентима омогуће услови за развој способности сопствене аргументације кроз праксу читања тематских текстова. Тему сваког предавања прати по један кратак текст из савременог пројектантског дискурса, који употпуњава мисаони амбијент за рад на практичним задацима на вежбама. Постигнути ниво разумевања и аргументације тестира се кратким задацима у амфитеатру, у свему према курикулуму.

001S,M,L,XL_optim
Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Иван Куцина: 15/3. Уџбеник за рад на предмету Простор и облик. (Универзитет у Београду – Aрхитектонски факултет, Београд, 2006)
  2. Рем Колхас: Увод у SMLXL. (New York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publishers, 1995)
  3. Бернард Чуми: Простори и догађаји. (Bernard Čumi: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004)
  4. Петер Цумтор: Има ли лепота форму? (Peter Cumtor: Misliti arhitekturu. Zagreb: AGM, 2003)
  5. Кенго Кума: Повратак материјалима. (Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma Works and Projects. Florence: Electa Mondadori, 2006)
  6. Стивен Хол: Сидрење. (Steven Holl: Anchoring / Selected Projects 1975 – 1991. New York: Princeton Architectural Press, 1991)

Радионица 01

У оквиру предмета ПРОСТОР И ОБЛИК – 2014/15, на платоу испред Музеја историје Југославије, 14. октобра 2014. године одржана је Радионица 01 „Плутајуће поље – реални модел надстрешнице у 1:1“.

Фото: Давор Ереш, Стефан Нешић и Стефан Стојановић

Фотографије са радионице „Плутајуће поље – реални модел надстрешнице у 1:1“ погледајте на нашој званичној Facebook страници:

Радионица 02

У оквиру предмета ПРОСТОР И ОБЛИК – 2014/15, у Барутани на Калемегдану, 13. новембра 2014. године одржана је Радионица 02  „ПАРАЛАКСА – ПРОСТОР И/ИЛИ ОБЛИК У 1:1“Фото: Стефан Стојановић

DSCF1965

Фотографије са Радионице 02 „ПАРАЛАКСА – ПРОСТОР И/ИЛИ ОБЛИК У 1:1“ погледајте на нашој званичној Facebook страници: