УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Асистент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 238

Ужа научна област:
архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање;
савремене теорије архитектуре и истраживачки пројекти;
друштвени и културни аспект становања; становање у ромским насељима

Милена Делевић Грбић (1977) је, након завршених студија на Универзитету у Београду – Архитектонском факултету (2006), уписала докторске студије на истом факултету (2008). Научно-истраживачки рад усмерен је на истраживање ромских насеља. Резултати истраживања у тој области у форми дипломског рада награђени су Наградом града Београда за стваралаштво младих за 2006. годину (2007).

2015. године одбранила је докторску дисертацију под насловом Унапређење просторне организације становања у ромским насељима у Београду под утицајем начела Романипена / Improvement of Housing Spatial Organization in Roma Settlements in Belgrade under Influence of Romanipen Principles.

Професионално бављење усмерено је на архитектонско и урбанистичко пројектовање.
Као самостални аутор и као део ауторских тимова учествовала je у изради више међународних архитектонско-урбанистичких конкурса.
Излагала је на међународној изложби 23. Бијенале обликовања, Љубљана, Словенија (2012).