УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Доцент

Департман за архитектуру

Број кабинета: 249

Ужа научна област:
Архитектонско пројектовање и савремена архитектура

Области истраживања:
архитектонско и урбанистичко пројектовање, савремена архитектура, методологија архитектонског истраживања и пројектовања, становање, примена еколошких и енвајронментално-бихевиоралних теорија у архитектонском пројектовању

Јелена Ристић Трајковић (1982) дипломирала је (2007) и докторирала (2016) на Архитектонском факултету Универзитета у Београду. Добитник је Награде Универзитета у Београду као најбољи студент генерације Архитектонског факултета који је дипломирао у школској 2006/2007. години.

2009. године изабрана је у звање асистента, а 2017. године у звање доцента на Департману за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

Бави се научно-истраживачким и стручно-уметничким радом у области архитектонског пројектовања и савремене архитектуре. Од 2008. године, прво као докторант, стипендиста Министарства науке и просвете, а касније и као истраживач, ангажована је у оквиру неколико националних научно-истраживачких пројеката. Такође, учесник је на више међународних научно-истраживачких пројеката. Публиковала је више од 30 научних радова у референтним међународним и националним часописима и публикацијама. На стручно-уметничком пољу делује кроз архитектонско-урбанистичке конкурсе, пројекте и дизајн, као и кроз различите активности које за циљ имају допринос академској и широј заједници. Као члан радне групе учествовала је у изради националног Правилника о условима и нормативима за пројектовање стамбених зграда и станова (Службени гласник бр. 58, 13. јун 2012. године).

Представник је Департмана за архитектуру у програмском одбору Центра за научно-истраживачку делатност Архитектонског факултета у Београду. Ангажована је у раду више комисија, организационих одбора научних конференција, као и у координацији и апликацији за научно-истраживачке пројекте. Била је секретар Департмана за архитектуру (2011-2012), члан Комисије за припрему пријемног испита на Архитектонском факултету (2014-2015, 2017), члан Комисије за припрему акредитације студијског програма Архитектонског факултета према RIBA стандардима (2013-).