UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 10 – Organizacija prostora

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 10.1. – Tipologija objekata 1

Obaveštavaju se studenti 3. godine OASA 2014/15. koji su školske 2013/14. godine pohađali predmet na 2. godini studija Tipologija objekata 1 da zapisnik o polaganju ispita zajedno sa kolokvijumima i ispitnim zadatkom moraju preuzeti u petak, 03.10.2014, u 12 časova u kabinetu 239.

Preuzimanje će se obaviti u grupama prema broju indeksa u rastućem redosledu.

Iz kabineta 239