УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 10 - Организација простора Date: 28/01/2014 Кључне речи:

Модул 10 – Организација простора

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 10 – Организација простора:  Курс 10.1. – Типологија објеката 1

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 3. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 3 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Петак од 12 до 14 часова

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Према распореду испита

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
1. колоквијум 29.11.2013.
2. колоквијум 27.12.2013.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Упознавање студената са начелима пројектовања стамбених и објеката за смештај и боравак, као и других типологија просторно везаних за становање.

НАСТАВНИЦИ:
Руководилац предмета: арх. Владимир Лојаница, ванредни професор
Учесници у настави: арх. Небојша Фотирић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
арх. Срђан Марловић
арх. Павле Стаменовић

БРОЈ КАБИНЕТА: 239, 345

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петак од 14 до 16 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218739 и +381 11 3218726

ЕМАИЛ: vlojanica@beotel.rs

Упутство

ПОСЕБНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА:
Уписана 2. година основних студија, предмет је обавезан за све студенте.

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са тематиком архитектонско – урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања, колективног становања и становања на селу. Информације о факторима који условљавају видове и нивое архитектуре ове типолошке групације и изучавање њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору неке су од тежишних тема овог курса. Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању пректичних задатака у поступку пројектовања.

ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ:
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори између односе према људским потребама и мери. Студент ће имати разумевање о:
– ОК5.1 Потребама и тежњама корисника објеката.
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. Студент ће имати разумевање о:
– ОК7.1 Потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки релевантни за постављени пројектни задатак;

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК:
Тематски области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак леже у сфери истраживања услова и утицаја контекста и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њихова идентификација и компарација, као и изучавање техника пројектовања које студенте уводе у општу методологију пројектног поступка код пројектовања објеката овог типа.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер