UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kursevi 17.1, 17.2, 23.2. i M7.2: Podizanje elaborata kod asis. dr Tatjane Mrđenović

Modul 17 – Izborni modul
Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica
Modul M7 – Projektantska radionica

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs 17.1. – Izborni predmet 1 – Budućnost grada
Kurs 17.2. – Izborni predmet 2 – Urbani marketing
Kurs 23.2. – Stručna ekskurzija ili radionica – Savamala inkubator ‐ integralni urbani dizajn u regeneraciji Savamale
Kurs M7.2. – Radionica 2 – Savamala inkubator ‐ integralni urbani dizajn u regeneraciji Savamale

Podizanje elaborata iz predmeta 17.1. Budućnost grada, prof. dr Miodrag Ralević; 17.2. Urbani marketing, prof. Miodrag Ralević; 23.2. i M7.2. Letnja radionica: Integralni urbani dizajn u regeneraciji Savamale, doc. Miloš Nenadović, asis. dr Tatjana Mrđenović; je u sredu 17.09.2014. u 10.00 časova u kabinetu 305.