UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 23.1. – Stručna praksa

Potpisivanje zapisnika o polaganju ispita – STRUČNA PRAKSA:
Petak, 05.09.2014. u 11.00 časova, kabinet 304.

Mole se studenti da oba primerka zapisnika popune i donesu.

Napomena: Popuniti sve podatke (prezime i ime, br. indeksa, broj poena, zaključnu ocenu i datum zaključivanja ocene), sem potpisa nastavnika.