УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица Date: 10/12/2013 Кључне речи:

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица: Курс 23.1. – Стручна пракса

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. и 6. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 4 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
У току летњег распуста, 120 сати, односно три недеље.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
У току септембарског испитног рока, биће усклађено са осталим обавезама студената.

НАСТАВНИК:
др Милан Радојевић, доцент

САРАДНИК У НАСТАВИ:
др Татјана Јуренић, асистент
др Милош Гашић, доцент

БРОЈ КАБИНЕТА: 304

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):

ТЕЛЕФОН: +381 11 3370190

ЕМАИЛ:
milan@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазама процеса реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета радова.

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Студент проводи три радне недеље у пројектном бироу или на градилишту. У пројектном бироу треба да упозна структуру фирме и систем рада, фазе израде техничке документације, процедуре добијања услова и сагласности. На градилишту треба да упозна градилишну документацију, технологију извођења радова, примење не материјале, средства за рад и остале учеснике у грађењу.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Студент сам бира градилиште или пројектни биро где ће провести стручну праксу. Од изабране фирме треба да набави потврду коју предаје наставнику или сараднику на предмету, до краја маја. У току јуна (датум ће бити накнадно објављен) биће извршена подела упута и задатака, односно упутства за израду семинарског рада од стране руководећег наставника. У току праксе студент пише дневник рада и семинарски рад. Овај поступак важи и за студенте који праксу обављају у иностранству (преко ИАЕСТЕ-а или у сопственој режији).

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер