UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 15.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji: Predaja zapisnika o polaganju ispita

Modul 15 – Proučavanje i obnova graditeljskog nasleđa

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 15.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji

Predaja zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji, za studente koji su ispit položili u rokovima: septembar 2, oktobar 1 i oktobar 2, obaviće se u petak, 05. septembra 2014. godine u 12 sati u kabinetu 233.

Potrebno je zapisnik doneti u dva primerka sa popunjenim podacima vezanim za ime, prezime studenta i broj indeksa.

Zapisnici sa ocenama biće vraćeni u sredu, 10. septembra 2014. godine u 12 sati.

Zapisnike je moguće predati i podići samo u naznačenim rokovima!