УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 15 - Проучавање и обнова градитељског наслеђа Date: 13/10/2013 Кључне речи:

Модул 15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа

Градина изнад Пазаришта, реконструкција изгледа М.Поповић, Стари град Рас, Београд 1987.

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа:  Курс 15.1. – Историја архитектуре и насељавања у Србији

ГОДИНА СТУДИЈА:
III година – 5. семестар Основних академских студија – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, 13:15-15:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према распореду испита из Студентске службе АФ.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
6. недеља наставе: 31.10.2013.
10. недеља наставе: 28.11.2013.

НАСТАВНИК:
др Мирјана Ротер Благојевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
мр Марко Николић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 233

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Биће накнадно објављено.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218733

ЕМАИЛ:
marko@arh.bg.ac.rs

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ:
Циљ је да се студенти упознају са општим токовима и одликама развоја насеља и градитељства на простору Србије кроз историју, као и са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске сакралне, профане и стамбене архитектуре, ради стицања сазнања о властитој градитељској традицији и унапређења креативних способности.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ:
Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа.
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За овај курс предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада у школи и 0,5 сати рада код куће).
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).
Испит – писмени испит (тест) – Према распореду испита из Студентске службе АФ.

СТУДИЈСКА ПРАВИЛА:
Предмет води један наставник и један сарадник.
План рада на предмету одређује наставник.
Најмање 30 поена, а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи.
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - III година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – III година:

Филтер