UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 12 – Arhitektonske konstrukcije, fizika i instalacije

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 12.2. – Arhitektonska fizika

Potisivanje zapisnika i uvid u potfolio za predmet Arhitektonska fizika obaviće se u utorak, 09.09.2014. u 10.00 časova u sali 301.

Svaki student je dužan da pripremi portfolio predmeta prema uputstvu i da donese kurikulum predmeta i dva primerka zapisnika. Jedan član grupe prilaže original seminarskog rada, a ostali članovi donose crno-belu fotokopiju ocenjenog seminarskog rada ili disk sa radom u elektronskoj formi (MSWord ili AdobePDF).

Iz kabineta