УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 12 - Архитектонске конструкције, физика и инсталације Date: 12/10/2013 Кључне речи:

Модул 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 12 – Архитектонске конструкције, физика и инсталације:  Курс 12.2. – Архитектонска физика

ГОДИНА СТУДИЈА:
II година – 4. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 1 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Четвртак, од 10:15 часова.

ТЕРМИН ПРЕДАЈЕ ПРОЈЕКТА (колоквијуми):
Према распореду одржавања испита у јунском, септембарском и октобарском року.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
8. недеља.
15. недеља.

НАСТАВНИЦИ:
др Ана Радивојевић, ванредни професор
учесници у настави:
др Лидија Ђокић, редовни професор
др Драгана Шумарац-Павловић, професор

САРАДНИЦИ У НАСТАВИ:
мр Наташа Ћуковић-Игњатовић, доцент
арх. Милош Недић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 350а

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Уторак, од 12:00 до 14:00 часова.

ТЕЛЕФОНИ: +381 11 3218 779

ЕМАИЛ:
ana@arh.bg.ac.rs 

Упутство

САДРЖАЈ НАСТАВЕ
За сваки од облика комфора и пратећих физичких феномена којима се овај предмет бави, анализира се његова физиолошка основа, параметри и границе датог комфора, као и мере којима се он обезбеђује у објекту, уз осврт на карактеристична својства материјала, битна за обезбеђење сваког од облика комфора.

Кроз семинарски рад који као подлогу има пројекат који студент обрађује у оквиру предмета Студио пројекат, студент конкретно проверава савладано градиво критички анализирајући пројектом остварене услове комфора.

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час (предавања).
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит.
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће).
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ
Упознавање студената са основним појмовима и облицима комфора у објекту у светлу физичких феномена којима је објекат изложен.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - II година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – II година:

Филтер