УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
RR_Konkurs14_o

Конкурс

УЛУПУДС – Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије, као оснивач, и Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, Факултет техничких наука Нови Сад – Департман за архитектуру и урбанизам, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Урбанистички завод Београда, Потисје Кањижа А.Д. – члан групе TONDACH, Инжењерска комора Србије, Радио-телевизија Србије, као суоснивачи – објављују

Јавни позив – конкурс

за доделу Награде Ранко Радовић

која је основана са циљем да подстиче, развија и афирмише критичко-теоријску мисао у области архитектуре и архитектонско стваралаштво.

Одбор за доделу Награде Ранко Радовић

Одбор чине представници Оснивача и по један представник Суоснивача и то:

мр Бојан Ковачевић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС (председник)
Драгана Палавестра, дипл. ист. ум. – УЛУПУДС
Стеван Жутић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
Дејан Бабовић, дипл. инж. арх. – УЛУПУДС
др Александар Игњатовић, ванредни професор – Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
доц. др Милена Кркљеш, дипл. инж. арх. – Факултет техничких наука у Новм Саду, Департман за архитектуру и урбанизам
проф. др Марија Максин, дипл. инж. арх. – ИАУС, Београд
Ксенија Шпадијер Туфегџић, дипл. социолог – Задужбина Илије Милосављевића Коларца
Љиљана Белош, дипл. инж. арх. – Урбанистички завод Београда
проф. др Нађа Куртовић Фолић, дипл. инж. арх. – Инжењерска комора Србије
мр Маја Сковран, сликар – Радио-телевизија Србије
др Мирјана Поповић Радовић – представник породице, супруга проф. др Ранка Радовића

на основу Правилника о додели Награде Ранко Радовић који је донео Оснивач, именовао је чланове три жирија за три категорије Награде, која се додељују за:

  • критичко-теоријске текстове о архитектури објављене у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде, и то за критике, есеје, књиге, предавања и писану реч уопште;
  • реализовано архитектонско дело довршено у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде;
  • телевизијске емисије, изложбе или мултимедијалне презентације реализоване у претходној календарској години као и у текућој години до датума доделе награде

Жири Награде

КАТЕГОРИЈА (1)
проф. др Љиљана Благојевић, дипл. инж. арх. (председник)
проф. др Милена Драгићевић Шешић, културолошкиња
проф. др Дубравка Стојановић, историчарка

КАТЕГОРИЈА (2)
Влада Славица, дипл. инж. арх. (председник)
проф. Горан Војводић, дипл. инж. арх.
проф. Михаило Тимотијевић, дипл. инж. арх.

КАТЕГОРИЈА(3)
проф. др Мариела Цветић, уметница и теоретичарка уметности (председник)
проф. др Станко Црнобрња, телевизијски и филмски редитељ, продуцент и сценариста, теоретичар, предавач и публициста
проф. др Татјана Дадић Динуловић, теоретичарка уметности и медија

Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају појединци, установе, удружења, струковне организације, као и сва заинтересована лица која су остварила резултате у једној од три категорије, са територије Србије, као и из других земаља. Конкурс је расписан у складу са Правилником Награде Ранко Радовић (у току је процес усвајања новог Правилника у коме неће бити предвиђена могучност конкурисања са студентским радовима) и почиње да тече од понедељка, 01.09.2014. године, а завршава се 15.10.2014. године.

Начин достављања конкурсних радова

КАТЕГОРИЈА (1) доставити:
– оригинални материјал (доставити 3 примерка за сваког члана жирија и 1 примерак за потребе изложбе и архиву),
– CD са насловном страном рада и личну фотографију (у резолуциији за штампу).

КАТЕГОРИЈА (2) доставити:
– фотографије и цртеже на паноу 70 x 100 cm (100 x 70 cm),
– CD са илустрацијама објекта (као додатни материјал за Жири) и личном фотографијом (доставити 3 примерка за сваког члана жирија, једна илустрација и лична фотографија ће бити искоришћене за потребе штампања).

КАТЕГОРИЈА (3) доставити:
– материјал на CD или DVD (доставити 3 примерка за сваког члана жирија),
– CD са насловном страном рада и личну фотографију (у резолуцији за штампу).

Награда

Награда се додељује 22. децембра 2014. године и састоји од:

  • Плакете
  • Повеље
  • Новчаног износа

Пријављивање

Правилник Награде Ранко Радовић, елементи конкурса и електронски формулар за пријаву на конкурс за доделу Награде Ранко Радовић налазе се на веб адреси:
http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Конкурсни радови се достављају на адресу:

Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије – УЛУПУДС
Теразије 26/II
11103 Београд 4, Србија

Поштански фах 87, ПАК 106806

Телефон:
011/2688-721

E-mail:
ulupuds@beotel.net
admin@ulupuds.org.rs

са назнаком За Награду Ранко Радовић 2014.

Крајњи рок за пријем радова је 15. октобар 2014. године.

Трошкове слања радова сноси сам аутор. Конкурсни материјал се не враћа.

Изложба и каталог

Учесници конкурса ће бити презентовани на заједничкој изложби свих приспелих радова која ће бити отворена у Задужбини Илије Милосављевића Коларца, у Музичкој галерији, на дан доделе Награде 22. децембра 2014. године. Током марта 2015. године изложба ће бити одржана на Факултету техничких наука у Новом Саду.

Учесници конкурса пријавом потврђују своју сагласнот да им рад буде изложен на заједничкој изложби свих приспелих радова на којој ће бити истакнути добитници Награде. Сви излагачи имају право на по један примерак каталога који могу преузети на дан доделе Награде. Трошкове накнадног слања каталога поштом сноси сам аутор.

RR_Konkurs14_logo_o