UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
RR_Konkurs14_o

Konkurs

ULUPUDS – Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije, kao osnivač, i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad – Departman za arhitekturu i urbanizam, Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Urbanistički zavod Beograda, Potisje Kanjiža A.D. – član grupe TONDACH, Inženjerska komora Srbije, Radio-televizija Srbije, kao suosnivači – objavljuju

Javni poziv – konkurs

za dodelu Nagrade Ranko Radović

koja je osnovana sa ciljem da podstiče, razvija i afirmiše kritičko-teorijsku misao u oblasti arhitekture i arhitektonsko stvaralaštvo.

Odbor za dodelu Nagrade Ranko Radović

Odbor čine predstavnici Osnivača i po jedan predstavnik Suosnivača i to:

mr Bojan Kovačević, dipl. inž. arh. – ULUPUDS (predsednik)
Dragana Palavestra, dipl. ist. um. – ULUPUDS
Stevan Žutić, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
Dejan Babović, dipl. inž. arh. – ULUPUDS
dr Aleksandar Ignjatović, vanredni profesor – Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
doc. dr Milena Krklješ, dipl. inž. arh. – Fakultet tehničkih nauka u Novm Sadu, Departman za arhitekturu i urbanizam
prof. dr Marija Maksin, dipl. inž. arh. – IAUS, Beograd
Ksenija Špadijer Tufegdžić, dipl. sociolog – Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca
Ljiljana Beloš, dipl. inž. arh. – Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Nađa Kurtović Folić, dipl. inž. arh. – Inženjerska komora Srbije
mr Maja Skovran, slikar – Radio-televizija Srbije
dr Mirjana Popović Radović – predstavnik porodice, supruga prof. dr Ranka Radovića

na osnovu Pravilnika o dodeli Nagrade Ranko Radović koji je doneo Osnivač, imenovao je članove tri žirija za tri kategorije Nagrade, koja se dodeljuju za:

  • kritičko-teorijske tekstove o arhitekturi objavljene u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade, i to za kritike, eseje, knjige, predavanja i pisanu reč uopšte;
  • realizovano arhitektonsko delo dovršeno u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade;
  • televizijske emisije, izložbe ili multimedijalne prezentacije realizovane u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do datuma dodele nagrade

Žiri Nagrade

KATEGORIJA (1)
prof. dr Ljiljana Blagojević, dipl. inž. arh. (predsednik)
prof. dr Milena Dragićević Šešić, kulturološkinja
prof. dr Dubravka Stojanović, istoričarka

KATEGORIJA (2)
Vlada Slavica, dipl. inž. arh. (predsednik)
prof. Goran Vojvodić, dipl. inž. arh.
prof. Mihailo Timotijević, dipl. inž. arh.

KATEGORIJA(3)
prof. dr Mariela Cvetić, umetnica i teoretičarka umetnosti (predsednik)
prof. dr Stanko Crnobrnja, televizijski i filmski reditelj, producent i scenarista, teoretičar, predavač i publicista
prof. dr Tatjana Dadić Dinulović, teoretičarka umetnosti i medija

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, ustanove, udruženja, strukovne organizacije, kao i sva zainteresovana lica koja su ostvarila rezultate u jednoj od tri kategorije, sa teritorije Srbije, kao i iz drugih zemalja. Konkurs je raspisan u skladu sa Pravilnikom Nagrade Ranko Radović (u toku je proces usvajanja novog Pravilnika u kome neće biti predviđena mogučnost konkurisanja sa studentskim radovima) i počinje da teče od ponedeljka, 01.09.2014. godine, a završava se 15.10.2014. godine.

Način dostavljanja konkursnih radova

KATEGORIJA (1) dostaviti:
– originalni materijal (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija i 1 primerak za potrebe izložbe i arhivu),
– CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (u rezoluciiji za štampu).

KATEGORIJA (2) dostaviti:
– fotografije i crteže na panou 70 x 100 cm (100 x 70 cm),
– CD sa ilustracijama objekta (kao dodatni materijal za Žiri) i ličnom fotografijom (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija, jedna ilustracija i lična fotografija će biti iskorišćene za potrebe štampanja).

KATEGORIJA (3) dostaviti:
– materijal na CD ili DVD (dostaviti 3 primerka za svakog člana žirija),
– CD sa naslovnom stranom rada i ličnu fotografiju (u rezoluciji za štampu).

Nagrada

Nagrada se dodeljuje 22. decembra 2014. godine i sastoji od:

  • Plakete
  • Povelje
  • Novčanog iznosa

Prijavljivanje

Pravilnik Nagrade Ranko Radović, elementi konkursa i elektronski formular za prijavu na konkurs za dodelu Nagrade Ranko Radović nalaze se na veb adresi:
http://www.ulupuds.org.rs/Aktuelnosti.htm

Konkursni radovi se dostavljaju na adresu:

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije – ULUPUDS
Terazije 26/II
11103 Beograd 4, Srbija

Poštanski fah 87, PAK 106806

Telefon:
011/2688-721

E-mail:
ulupuds@beotel.net
admin@ulupuds.org.rs

sa naznakom Za Nagradu Ranko Radović 2014.

Krajnji rok za prijem radova je 15. oktobar 2014. godine.

Troškove slanja radova snosi sam autor. Konkursni materijal se ne vraća.

Izložba i katalog

Učesnici konkursa će biti prezentovani na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova koja će biti otvorena u Zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, u Muzičkoj galeriji, na dan dodele Nagrade 22. decembra 2014. godine. Tokom marta 2015. godine izložba će biti održana na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Učesnici konkursa prijavom potvrđuju svoju saglasnot da im rad bude izložen na zajedničkoj izložbi svih prispelih radova na kojoj će biti istaknuti dobitnici Nagrade. Svi izlagači imaju pravo na po jedan primerak kataloga koji mogu preuzeti na dan dodele Nagrade. Troškove naknadnog slanja kataloga poštom snosi sam autor.

RR_Konkurs14_logo_o