UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 16.3. – Regulativa i Kurs 22.2. – Organizacija građenja: Potpisivanje zapisnika

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs 16.3. – Regulativa
Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Obaveštavaju se studenti da će u ponedeljak 14. jula od 15 časova biti organizovano potpisivanje zapisnika o položenim ispitima sa predmeta Organizacija građenja i osnove menadžmenta i Regulativa, u kabinetu 304.

Za predmet Organizacija građenja i osnove menadžmenta, studenti treba da preuzmu fajl zapisnika o položenim ispitima koji je postavljen na Arh.Portalu. Iz tog fajla svaki student treba da odštampa list koji se odnosi na njega/nju u dva primerka i da ponese u kabinet 304 u naznačeno vreme.

Za predmet Regulativa studenti treba da odštampaju prazan list zapisnika sa predmeta, koji je postavljen na sajtu Fakulteta kod kurikuluma predmeta, u dva primerka, i da oba ta primerka popune traženim podacima. Poene upisati u skladu sa objavljenim rezultatima ispita.

Nije neophodno doći lično, može se podneti i za odsutne koleginice i kolege.

Doc. dr Miloš Gašić