UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma: Rezultati kolokvijuma i ispita jun 1 i ostali ispitni rokovi

Modul 1 – Uvod u arhitekturu

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 1.4. – Istorija moderne arhitekture i urbanizma

Rezultati polaganja ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u roku jun 1 objavljeni su na tabli pored kabineta 234.

Rezultati naknadnog polaganja 1. i 2. kolokvijuma iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma objavljeni su na Arh.Portalu.

Polaganje ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma, u ispitnim rokovima: jun 2, septembar 1 i 2, oktobar 1 i 2, će biti održano prema uputstvu za polaganje ispita koje je objavljeno na Arh.Portalu i na stranici predmeta u okviru Akademske mreže Srbije.

Na polaganje ispita obavezno je poneti sa sobom pribor za pisanje, list papira formata A4 i indeks, ili neki drugi identifikacioni dokument (sa fotografijom).

Svi studenti koji polažu ispit u jednom od navedenih rokova, treba da budu ispred amfiteatra AF tačno u vreme kada je, po rasporedu ispita iz studentske službe af, zakazano polaganje, odnosno:

Za ispitni rok jun 2: u četvrtak, 17. jula 2014, u 10 časova;
Za ispitni rok septembar 1: u ponedeljak, 11. avgusta 2014, u 15 časova;
Za ispitni rok septembar 2: u nedelju, 24. avgusta 2014, u 14 časova;
Za ispitni rok oktobar 1: u četvrtak, 28. avgusta 2014, u 14 časova;
Za ispitni rok oktobar 2: u ponedeljak, 1. septembra 2014, u 14 časova.

Na polaganje ispita iz predmeta Istorija moderne arhitekture i urbanizma u rokovima jun 2, septembar 1 i 2, oktobar 1 i 2, obavezno je poneti sa sobom i dva primerka zapisnika o polaganju ispita. U zapisnike student treba da upiše ime i prezime i broj indeksa. Formular zapisnika o polaganju ispita, prilagođen polaganju u rokovima jun 2, septembar 1 i 2, oktobar 1 i 2 nalazi se na stranici predmeta.

Iz kabineta