УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Client: Модул 1 - Увод у архитектуру Date: 07/07/2013 Кључне речи:
Movie Copyright: Concept and Animation: Andrea Stinga, Federico Gonzalez; Art Direction: Federico Gonzalez; Music: The Butterfly from Eugene C.Rose and George Ruble, (Creative Commons)

Модул 1 – Увод у архитектуру

План рада

НАЗИВ ПРЕДМЕТА:
МОДУЛ 1 – Увод у архитектуру: Курс 1.4 – Историја модерне архитектуре и урбанизма

ГОДИНА СТУДИЈА:
I година – 2. семестар Основних академских студија Архитектура – 2013/14.

БРОЈ КРЕДИТА: 2 ЕСПБ

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА НАСТАВЕ:
Петак, од 14:00 до 16:00 часова.

ТЕРМИН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА:
Према распореду испита из студентске службе АФ.

ТЕРМИНИ ОДРЖАВАЊА КОЛОКВИЈУМА:
7. недеља наставе, 04.04.2014, 14:00 часова.
14. недеља наставе, 23.05.2014, 14:00 часова.

ОПИС НАСТАВНОГ ЗАДАТКА:
Теоријски предмет: увод у научну област савремена архитектура, односно увод у шире научно поље историје и теорије архитектуре.

НАСТАВНИК:
др Љиљана Благојевић, ванредни професор

САРАДНИК У НАСТАВИ:
мр Драгана Ћоровић, асистент

БРОЈ КАБИНЕТА: 234

ВРЕМЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ са студентима (једном недељно два сата):
Петком, од 16:00 до 18:00 часова.

ТЕЛЕФОН: +381 11 3218 734

ЕМАИЛ:
dcorovic@arh.bg.ac.rs

Упутство

ЦИЉЕВИ И ПРИСТУП НАСТАВИ:
Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије историје модерне архитектуре и урбанизма и да их у основним цртама упозна са значајним правцима, ауторима и њиховим идејама, концептима и реализацијама. Циљ наставе се остварује тако да се, кроз анализе праваца и рада појединачних стваралаца, њихових пројеката и реализованих објеката, студентима омогући формирање шире референтне основе која се ослања на историјску перспективу и културни и социо-политички контекст кретања у архитектури и урбанизму, као и основних знања о утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања.
Радом на програму развија се истраживачка радозналост студента и доприноси се општој интелектуалној компетенцији студента.
Основна знања која ће студент стећи радом на програму допринеће компетенцији да се делује са основним знањем о историјским и културним преседанима у локалној и светској архитектури.

ТЕМАТСКА ОБЛАСТ:
Основна тематска област програма је историја и теорија модерне архитектуре и урбанизма, која се проучава кроз следеће тематске целине: визионарско мишљење, правци и историјски преседани у модерној архитектури и урбанизму, авангардни правци, модерни покрет у архитектури и урбанизму и интерпретације модерног покрета у савременој архитектури и урбанизму и енвајронментална естетика и принципи одрживости у модерној архитектури и урбанизму.

МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ:
Настава се одвија кроз предавања ex cathedra, интерактивну наставу кроз презентације студената, консултације и израду семестралног рада који обухвата студију случаја, анализу, извођење закључака и креативну пројектантску интерпретацију теоријске теме.

Интерактивни портфолио ОАСА 2013/14 курсева - I година

Све информације у вези са ОАСА 2013/14 курсевима – I година:

Филтер